Jejich prohlášení k povolební situaci v Chrudimi vám přinášíme v jeho úplném znění.

Tisková zprávaVěcí veřejných v Chrudimi:
Informace o vyjednávání našich zástupců

Chrudim, 27. října 2010

V posledních dnech se objevuje v médiích velké množství informací o stavu koaličního vyjednávání. Většina z nich neukazuje reálný pohled a hlavně ani vývoj, kterým se ubírá a hlavně proč se tak děje, nebo kdo to způsobil?

Jako zastupitel za stranu VV, chci být maximálně otevřený, a proto předkládám první informace o vyjednávání a možné povolební spolupráci.

Vyjednávání se rozběhla následující den po volbách a účastnil se jich lídr František Pilný, MUDr. David Kasal a Ing. René Němeček. Postupně jsme bilaterálně jednali se všem důležitými subjekty (ČSSD, SNK-ED, ODS, Koalice pro Chrudim, Svobodní, Chrudimská volba, TOP 09), které uspěli ve volbách a současně získávali poznatky, zda můžeme přispět ke vzniku funkční koaliční vlády, nebo budeme sbírat zkušenosti v opozici.

Po prvním kole jednání začala v polovině minulého týdne krystalizovat možná podoba pravicové koalice, nicméně vzhledem k rozložení sil a výhradám jednotlivých stran k tomu nedošlo. Jako nováčci jsme se postupně seznamovali i se způsobem jednání jednotlivých zástupců stran od vstřícného, partnerského, po vypočítavé, arogantní a přehlíživě egoistické.

Vzhledem k tomu, že podobné zkušenosti a chování zažili i zástupci dalších stran, vznikla jako silná protiváha velkým subjektům koalice 4 malých stran (Koalice pro Chrudim, Svobodní, VV a TOP 09), která disponuje celkem 7 mandáty zastupitelů. Pro některé velké strany (SNK-ED, ODS) to byl velmi nečekaný vývoj, který jim výrazně narušil kalkulace na předem rozdělené pozice. Paradoxní na tom je, že vznik této koalice podpořil svým jednáním a vystupováním ten, komu nyní nejvíce vadí a nepotvrdil tím pověst zkušeného pokerového hráče.

Situace tedy směřovala k jednání 3 silných skupin ČSSD + SNK-ED + koalice malých stran, které by v zastupitelstvu měli pohodlnou většinu 18 mandátů a mohli by přinést potřebné změny v Chrudimi.

Při respektování výsledků voleb, kdy volíme strany a ne jednotlivce, byla podpora koalice malých stran pro ČSSD, aby navrhla starostu jasná a dopředu veřejně deklarovaná. Na setkání lídrů ČSSD a SNK-ED dne 23. 10. – kde nedošlo k posunu názorů na místo starosty, se ale dohodlo, že dojde k setkání tzv. „osmnáctky“ zastupitelů následující den 24. 10. v podvečer, která o postu starosty rozhodne a názor této „osmnáctky“ bude všemi respektován.

Přítomno bylo 14 zastupitelů, 4 chybějící (1 za SNK-ED a 3 za ČSSD) svoji vůli vyjádřili písemně sms a v téměř tajném hlasování byla dána přednost panu Trávníčkovi. Nikdo výsledek nezpochybňoval. Následně bez hlasování a jednomyslně byl doporučen Mgr. Řezníček na prvního místostarostu a dostal panem Trávníčkem gentlmenskou nabídku přednostního výběru odboru, který by byl v jeho kompetenci – vybral si odbory investic a odbor správy majetku + další dvě místa radních. Každopádně až do ukončení jednání Mgr. Řezníček nepotvrdil, že přijímá, mluvil stále o návrhu pro něho. Jednání dále bez problému pokračovalo výběrem 2. místostarosty (pan Málek) a ukončilo se s tím, že dne 25. 10. se v podvečerních hodinách podepíše preambule koaliční smlouvy, což nikdo nezpochybnil.

Dne 25. 10. v podvečer po vřelém potřesení rukou se všemi přítomnými v úplném začátku setkání se uvedl minutovým výstupem Mgr. Řezníček v doprovodu paní Bohaté, který zvládl ve stoje (aniž svlékl svůj kabát a šálu) s tím, že nebude působit v roli statisty (1. místostarosta s odbory investic a správy majetku + další 2 radní) a odešel??

Způsob minimálně neslušného a pohrdavého chování, které směřovalo ke všem zúčastněným, nepochopení politické reality, kterou sám opakovaně svým jednáním vytvořil, mi jen potvrdil, že to není vhodný reprezentant našeho města na starostu, který nadřazuje osobní zájmy a ambice, nad zájmy celého města.

Reakce zbylé „13“ byla spontánní, bude dále spolupracovat.

prim. MUDr. David Kasal
Váš zastupitel