Památka přitom prošla v uplynulých měsících rekonstrukcí, jejíž cena byla navýšena zčásti i kvůli většímu než očekávanému poškození sloupu.

„Podle restaurátorského průzkumu byla cena rekonstrukce sloupu s kašnou odhadnuta na 3 626 000 korun. Vysoutěžená cena od pražské firmy Flavius činila 2 598 000 korun. Na základě dodatečného požadavku Národního památkového ústavu (NPÚ) v Pardubicích na chemické čištění soch, dodatečného požadavku technických služeb na zajištění osvětlení podzemních kanálů pod kašnou a dodatečného statického zajištění sochy Mojžíše došlo k navýšení ceny o 596 000 korun,“ uvádí Miroslav Beránek z oddělení investic chrudimského městského úřadu.

„Celková cena díla včetně popsaných víceprací byla tedy 3 194 000 korun. Město na restaurování sloupu získalo dotaci z Fondu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 740 000 korun,“ upřesňuje Beránek.

Ze strany NPÚ nebyly vzneseny při dokončení díla žádné připomínky ke kvalitě a dílo bylo převzato ke 30. listopadu. Podle závěrečné restaurátorské zprávy z pera akademického sochaře Jaroslava Kerela bude nutné zamyslet se nad případnou přípravou výměny dvanácti soch nejvíce zasažených korozí materiálu.

„Sloup Proměnění Páně s kašnou je téměř na hranici své životnosti, proto je vstup za zábradlí zakázán. V letošním roce byly na náměstí umístěny další kamery napojené na pult městské policie a sloup je nepřetržitě monitorován,“ dodává mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.