Kastelánovi slatiňanského zámku Jaroslavu Buštovi a jeho kolegům se před několika dny naskytla zvláštní příležitost. Na vlastní oči mohli spatřit exemplář jednoho z největších evropských motýlů – martináče hrušňového (Saturnia pyri). Jedinci tohoto nočního druhu se přitom v České republice vyskytují jen velmi vzácně.

„Motýla jsme nalezli v prostorách zámku, kam ho s největší pravděpodobností přinesla kočka. Musím říci, že jsem takto velkého motýla ještě nikdy nespatřil, nepočítám-li hmyz, který bývá k vidění v zoologických zahradách nebo v různých tropických pavilónech,“ komentuje neobvyklý nález kastelán zámku Jaroslav Bušta.

Neživý exemplář martináče hrušňového Slatiňanští předali pracovníkům CHKO Železné hory. „Musím potvrdit, že jde o mimořádně vzácného motýla, který se na území ČR vyskytuje pouze na jižní Moravě. Ve slatiňanském případě šlo velmi pravděpodobně o exemplář, který ulétl nějakému chovateli. Řada entomologů totiž chová i takovéto motýly a prodává je na různých burzách,“ okomentoval nález Vlastimil Peřina, vedoucí oddělení Správy CHKO Železné hory.

Pokud by na Chrudimsku kdokoliv vypustil do volné přírody i větší množství martináčů hrušňových, podle Vlastimila Peřiny by příliš velkou šanci na přežití neměli. „Možná by v některých místech přežila jakási malá lokální populace, ale takovéto umělé vysazování považuji za kontraproduktivní. Jedná se o nepřirozenou věc, která může být u některých organismů spojena i se zavlečením některých typů infekcí,“ dodal Vlastimil Peřina.

Zámecký park ve Slatiňanech, který teď prochází významnou obnovou, je na rozdíl od martináče hrušňového přirozeným domovem například pro brouka páchníka hnědého. Arboristické zásahy jsou proto prováděny i s ohledem na zachování jeho výskytu.