Proto nyní vzniká Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Hlinecku. Bude k dispozici v čekárnách ordinací lékařů, lékárnách, i na úřadech obcí mikroregionu Hlinecko či na odboru sociálních věcí MěÚ Hlinsko již v listopadu. „Hodláme spolupracovat s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb na území mikroregionu při zprostředkování pomoci osobám i kontaktu mezi poskytovatelem služeb a osobou, která je potřebuje,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Jiří Sokol.

Příprava katalogu souvisí sestřednědobým komunitním plánem Hlinska. Ten spočívá v podpoře tvorby funkčního systému sociálních služeb na celém území Hlinecka. Zároveň jde o zajištění podmínek, které napomohou rozvoji sociálních a sociální oblasti blízkých služeb. „Komunitní plánování je dlouhodobý proces založený na spolupráci profesních organizací a široké veřejnosti, který pomáhá zlepšovat síť a kvalitu sociálních služeb vnašem regionu. Pro tuto činnost jsou vytvořeny čtyři pracovní týmy, které se věnují vždy té oblasti, pro kterou jsou určeny,“ vysvětluje vedoucí odboru Jiří Sokol.

PRACOVNÍ SKUPINA - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA

Manažer skupiny: Michal Hrouzek

Tel.: 777027916

PRACOVNÍ SKUPINA – DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Manažer skupiny: Michaela Růžičková

Tel: 777151494

PRACOVNÍ SKUPINA – ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Manažer skupiny: Marcela Reicheltová

Tel.: 469315349

PRACOVNÍ SKUPINA – SENIOŘI

Manažer skupiny: Mgr. Markéta Hanusová

Tel.: 724748569