Souhlasíte s kácením stromům u silnic? Sníží to následky dopravních nehod nebo jde jen o zbytečný zásah do rázu a kulturnosti krajiny? Hlasujte v anketě, diskutujte!

„České sdělovací prostředky přinesly alarmující zprávu, že silničáři mají v úmyslu v letošním roce vykácet 8961 stromů podél silnic a komunikací. Podávám proti tomuto vašemu úmyslu ostrý protest. Znekulturníte tímto záměrem krajinu, znehodnotíte práci našich předků, váš úmysl vyhlíží jako jistá forma barbarství,“ píše Bohumil Šitavanc. Zároveň navrhuje, aby se Ředitelství silnic a dálnic ČR v obavách o pády vzrostlých stromů neunáhlilo a raději podrobilo stromy pečlivé prohlídce. Farář se rovněž zmiňuje o iniciativě obce Krouna, kde má své duchovní působiště. „Vezměte si prosím příklad ze starosty Krouny, který vyzval obyvatele, aby zachovávali na svých parcelách a zahradách původní dřeviny,“ zdůrazňuje Bohumil Šitavanc, jehož dopis existuje nejen v české, ale i anglické verzi. Posílá ho totiž zahraničním adresátům v USA a Německu.

Jednu kopii dostane i ministr životního prostředí Martin Bursík. Ten si může s krounským farářem podat ruku, mají totiž shodný názor. „Považujeme takový postup za kulturní a ekologické barbarství,“ prohlásil v minulém týdnu Martin Bursík.

O tom, že mají stromy v krajině své nezastupitelné místo, odborníci z Ministerstva životního prostředí (MŽP) nepochybují.
„Aleje podél silnic jsou významným prvkem v krajině, který utváří její typický vzhled a pomáhá tak vytvářet vztah lidí k jejich domovu. Vytvářejí biotopy pro život mnoha drobných živočichů, zejména hmyzu a ptáků,“ popsal Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP.

Katolický farář Bohumil Šitavanc protestuje dopisem proti kácení stromů u silnice
TISKOVÁ ZPRÁVA Nadace Partnerství: Policisté kácejí stromy kvůli smrtelným nehodám…

Brno (3. března 2009) – Přečtení tohoto titulku na stránkách TV Nova a představa mužů zákona s motorovou pilou v ruce může vyloudit úsměv na tváři. Ne však dále uvedená fakta. Podle informací, které České inspekci životního prostředí (ČIŽP) poskytly jednotlivé krajské správy silnic, bude letos podél komunikací vykáceno minimálně devět tisíc stromů. Jak ovšem ČIŽP upozorňuje, číslo to zdaleka nemusí být úplné – údaje o plánovaném kácení sice poskytla nadpoloviční většina oslovených správců komunikací, ovšem zdaleka ne všichni.

Kauza masivního kácení silničních stromořadí má své kořeny v roce 2006. Zima na přelomu let 2006/2007 se stala, podle odhadů ČIŽP, osudovou pro tři tisíce stromů. Znamená to, že v letošním roce nás čeká kácení minimálně trojnásobného rozsahu? Pravděpodobně ano. Kácení na jaře 2007 se podařilo zastavit jen díky značné pozornosti médií a následnému politickému kroku.

Ministr životního prostředí Martin Bursík se tehdy dohodl s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem a společně rozeslali krajským hejtmanům, Ředitelství silnic a dálnic a jednotlivým krajským správcům komunikací výzvu, aby omezili kácení podél silnic. Přestože ministr Martin Bursík upozorňuje, že dohoda mezi ministerstvy stále platí, naznačuje bohužel současný vývoj spíše dočasnost jejího působení. Připravovaná novela zákona O ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb., která by stávající situaci mohla alespoň částečně řešit, nebyla totiž dosud přijata.

Moc zasáhnout tak mají za dané situace snad jen obce, na jejichž katastru se stromy nachází. Povinností silničářů je totiž informovat o svém záměru orgán ochrany přírody, který může (v souladu s § 8 zákona 114/92 Sb.) kácení „pozastavit, omezit nebo zakázat“. Pokud tak ovšem do 14 dnů od podání oznámení obec neučiní, smí oznamovatel kácet. Můžeme jen spekulovat, zda za nečinností obcí nestojí občas také nějaký dodatečný argument správce komunikace. Ten může být ochoten investovat do opravy silnice pouze v případě, když nebudou v její blízkosti překážet stromy…

„Vztah zástupců měst a obcí ke stromům se liší místo od místa. Důkazem, že i v dnešní době existují obce, které sází stromy, je například před několika dny uzavřené jarní kolo grantů na výsadby stromů. S podporou Nadace Partnerství se už letos na jaře bude sázet na 29 místech po celé ČR, přičemž ve většině projektů budou vysazována právě stromořadí,“ uvádí Mirka Drobílková, koordinátorka programu Strom života Nadace Partnerství.


Vraťme se ale zpět ke kácení. Co je vlastně jeho důvodem? Opravdu se jedná o tolikrát zmiňovanou bezpečnost řidičů? Podle ředitelství dopravní policie zahynulo v roce 2008 při srážce se stromem 177 osob, což je bezesporu alarmující číslo (v roce 2007 to bylo 199; v roce 2006 zahynulo 149 osob). Podrobnější pohled do policejních statistik ale vzbuzuje pochybnosti. Například v „přehledu viníků a zavinění nehod“ se dočteme, že celkem 913 usmrcených za rok 2008 má na svědomí řidič motorového vozidla, 39 usmrcených pak řidič nemotorového vozidla. Následuje zavinění chodci, svůj podíl mají také technické závady vozovky, lesní a domácí zvěř. Jedna osoba zemřela následkem „jiného zavinění“. Že by to byl právě strom, kdo se skrývá pod položkou „jiné zavinění“?

Podívejme se podrobněji na hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel. Nesprávný způsob jízdy stál za 62,8 % všech nehod, následuje nedání přednosti (19,4 %), nepřiměřená rychlost (15,7 %) a nesprávné předjíždění (2 %). V celkovém součtu dávají výše uvedená pochybení řidičů 99,9 % všech nehod. V porovnání s rokem 2007 je za nejvyšším absolutním zvýšením počtu usmrcených na vině zejména vliv alkoholu (zvýšení o 44 osob, tj. 122,2 %), nedání přednosti řidiči motorových vozidel (zvýšení o 16 osob, tj. o 13,2 %) a nehody končící srážkou s chodcem (zvýšení o 11 osob, tj. o 5,7 %).

K doplnění policejních statistik je vhodné seznámit se i s funkcemi zeleně podél komunikací na celkovou bezpečnost provozu, stejně jako s našimi a zahraničními výzkumy vlivu stromů na rychlost jízdy (více viz například http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-25415&exp=male9). Kupříkladu takzvaná „teorie kompenzace rizika“ říká, že odstraněním stromů se sice sníží riziko vzniku nehody se stromem, řidiči však budou více riskovat: díky „většímu pocitu volnosti“ se necítí ohroženi a jedou rychleji, neváhají předjíždět v nebezpečných místech apod. „Při pohledu na výše uvedenou statistiku mě napadá jediné: Opravdu řeší vykácení alejí stávající neutěšenou situaci na našich silnicích? Anebo na něm bude jen na první pohled nejlépe vidět, jak obrovský kus práce se udělal pro zajištění naší bezpečnosti? Citovaná policejní statistika by mohla zdůvodnit snad jen kácení švestkových stromořadí,“ dodává Mirka Drobílková z Nadace Partnerství.

Odkazy

Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky:
www.policie.cz/clanek/statisticky-prehled-nehodovosti-649309.aspx

Přehled podpořených grantů Nadace Partnerství:
www.nadacepartnerstvi.cz/p-25407&exp=male141

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Vaše rozhodnutí mění svět! Podpořte Nadaci Partnerství.
Zašlete SMS ve tvaru DMS ROK STROM na číslo 87 777 a podporujte Nadaci Partnerství částkou 30 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. Více informací: www.nadacepartnerstvi.cz/dms

Program Strom života Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství. Péči o stromy mohou lidé podporovat formou veřejné sbírky, každoročním hlasováním v anketě Strom roku nebo přímou účastí při výsadbách.