Návštěvníci tu v průvodu viděli strakatého, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky, židy i chlupatého medvěda, jimž všem postupně udělila povolení k obchůzce během tradičního obřadu „starostka“ Veselého Kopce a ředitelka zdejšího skanzenu Ilona Vojancová.

„Dbejte toho, abyste nevynechali žádnou chalupu na Veselém Kopci. Turci: vy u každé chalupy pořádně tancujte. Vyskakujte vysoko a vyhazujte podpatky, aby nám narostlo vysoké obilí i len! Slamění: Dbejte toho, aby se každé hospodyni dostalo stébla pro dobré vyvedení hus! Kominíci: Nezapomeňte prohlédnout kamna v každé chalupě, aby se hospodyni nekouřilo do světnice! Židé: Vy si hleďte svých obchodů, ale ve vší počestnosti a mravnosti! Rasi a kobyly: Hleďte dotáhnout maškaru do zdárného konce! Medvěde: Ty tancuj s každou hospodyní, aby byla při síle! Muziko: Ty nám všem hraj pro radost, aby se maškaře dobře chodilo!“ přikázala Vojancová průvodu.

Skanzen na Veselém Kopci byl po skončení masopustu uzavřen, návštěvnická sezóna tu bude znovu zahájena 24. dubna. (man)