Dne 23. dubna se v Základní škole Ležáků v Hlinsku uskutečnil, v rámci projektu Zdravé město a místní agendy 21, 7. ročník městského kola soutěže právního vědomí s názvem „Právo pro každý den.“

Pořadatelem této soutěže bylo město Hlinsko a to prostřednictvím skupiny prevence kriminality města.

Tato akce byla realizována za grantové podpory Pardubického kraje v rámci projektů prevence kriminality pro rok 2010.

Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 10 čtyřčlenných družstev žáků osmých respektive devátých ročníků základních škol a víceletých gymnázií z Hlinska, kteří postoupili z kol školních.

Soutěžící družstva měla za úkol vyplnit písemný test, který obsahoval otázky z všeobecných právních znalostí, trestního, přestupkového, rodinného a pracovního práva.

Po ukončení písemné části bylo pro soutěžící připraveno malé občerstvení, zatímco odborná porota v čele s tajemnicí MěÚ Hlinsko JUDr. Soňou Grossovou postupně vyhodnotila jeden test po druhém. Dalšími členy poroty byli npor. Bc. Petr Vomela (zástupce vedoucího oddělení Policie ČR Hlinsko), Ludmila Sadílková (pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Hlinsko) a Jiří Hrabčuk (manažer prevence kriminality města Hlinska).

Konečné pořadí družstev:
1. místo – Gymnázium K.V. Raise – Zelenková, Stehnová, Brabenec, Mach
2. místo – Gymnázium K.V. Raise – Hanus, Kopecký, Otava, Nováková
3. místo – ZŠ Smetanova – Sádovský, Zavřel, Myšková, Vašková
4. místo - ZŠ Resslova
5. místo – Gymnázium K.V. Raise
6. místo – ZŠ Resslova
7. místo – ZŠ Ležáků
8. místo – Gymnázium K.V. Raise
9. místo – Gymnázium K.V. Raise
10. místo – ZŠ Resslova

Po ukončení soutěže ke všem zúčastněným promluvila a hodnotné ceny předala starostka města Hlinska PhDr. Magda Křivanová, která velice kladně hodnotila snahu všech soutěžících o co nejlepší umístění a vyzdvihla jejich znalosti a vědomosti z vybraných oblastí práva.

Jiří Hrabčuk,
manažer prevence kriminality
města Hlinska
a koordinátor projektu Zdravé město a Místní agendy 21