Motivace studovat

Projekt Krok za krokem do života II., který finančně podpořila společnost Holcim, má několik témat, která se vždy nesou v duchu prevence. Jedním z nich je „Vzdělávání jako hodnota". V letošním roce je v plánu i zaměstnanost, situace na trhu práce, historie Romů a další. „Víme, že u našich klientů je hodnota vzdělávání v pozadí zájmů. Vyplývá to zřejmě z jejich kultury a prostředí, ve kterém vyrůstají. Těmito akcemi bychom rádi podpořili jejich motivaci dále studovat,"uvedla Monika Škvrnová, pracovnice Terénního programu Jeskyně.

Vzdělávání je hodnotou, kterou člověk vlastní po celý svůj život. V sociálně vyloučených lokalitách je studium velkou výjimkou.

„Pozvali jsem si k diskuzi s dětmi Milana Sýse. Je to Rom, který pochází z podobných poměrů jako naši klienti Terénního programu Jeskyně v Prachovicích a klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Futur v Chrudimi. Mluvil o tom, jak se mu podařilo vystudovat vysokou školu. Nyní dělá doktorát a vyučuje na pardubické univerzitě," popsala jeden z nejsilnějších zážitků celé akce Monika Škvrnová.

Milan dětem vyprávěl svůj příběh a děti s ním pak debatovaly o významu vzdělávání a jeho vlastních zkušenostech a zážitcích, kterými si během svého studia prošel. „Naši klienti si z tohoto povídání odnesli zážitek, který je zjevně zasáhl. Dokonce o tom ještě stále mluví a vrací se k tomu, proč je důležité chodit do školy," poznamenává ještě Monika. Takové zážitky jsou pro klienty Šance pro Tebe důležité ke zorientování se v nelehké životní situaci.

Je na výběr

Závěrem debaty se děti ptaly, jak se na Milana Sýse lidé dívají dneska. „Milan vyprávěl, že když Rom něco dokáže a jde si za svým cílem, tak sám pocítí, že lidé se na něj začnou dívat jinak, že si ho začnou vážit. Stejně tak se ale zmínil i o tom, že je potřeba, aby sami Romové pro tuhle změnu něco udělali. Bez toho to nepůjde," vypráví Monika Škvrnová své postřehy z debaty. Nutno ale také dodat, že Milan Sýs uvedl nejeden negativní příklad toho, jak někteří lidé přistupují k práci a vzdělání a že jejich přístup často vede k závislosti na sociálních dávkách.

Monika se sama často setkává s diskriminací. „Na lidech je hodně vidět, že se na naše klienty i na nás dívají skrz prsty. Dokonce o nich mluví jako o věcech," komentuje nemilé zážitky.