„Rozhodování nebylo jednoduché, s festivalem jsou spojeny velké náklady a pro nás jako pro neziskovku to je samozřejmě velké riziko,“ říká Anna Frantalová z pořadatelského týmu festivalu. „Zatím ale máme velmi kladné ohlasy zejména od kapel a dalších účinkujících, někteří se dokonce ve prospěch festivalu vzdají svého honoráře a přijedou tak zcela zdarma,“ dodává.

Díky vstřícnému přístupu účinkujících a nasazení dobrovolníků tak spolek Boii již nyní chystá nabitý pětidenní program, který zaujme především rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbené ukázky keltských řemesel, hry a soutěže, tradiční trhy i na koncerty tematických kapel. Oproti původnímu plánu nicméně dojde k organizačním změnám, zejména ke zrušení koncertů zahraničních kapel. Proto zavádějí pořadatelé i nižší vstupné s tím, že návštěvníci budou kromě toho moci přispět také přímo na místě a podpořit tak konání festivalu za ztížených podmínek.

„Na festivalu samozřejmě budou zavedena hygienická a další opatření dle aktuálních nařízení Vlády tak, abychom dbali na ochranu zdraví nás všech. Věříme, že i návštěvníci ocení všechno naše úsilí a přijedou nás podpořit v hojném počtu,“ dodává Anna Frantalová.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 25. května.