V celodenní akci určené dětem a mládeži se představily nejrůznější druhy sportů a zájemci si je mohli také sami vyzkoušet. Součástí programu byly též workshopy a nechyběla ani prezentace činnosti a technického vybavení Městské policie Chrudim.