Jak uvedla na schůzi zastupitelstva města vedoucí finančního odboru Hana Vránová, výše nesplacených zůstatků chrudimských úvěrů činila ke konci letošního prvního pololetí 70,8 milionu korun. „K prvnímu lednu šlo přitom o částku 81,2 milionu korun,“ připomněla Hana Vránová. Základní ukazatel dluhové služby, který je limitován 15 procenty, dosahoval podle vedoucí finančního odboru 5,37 procenta.

„Od roku 2010 jsme si nevzali žádný úvěr, takže jsme někdejší stodvacetimilionový dluh v pololetí snížili na oněch 70 milionů,“ připomněl starosta města Petr Řezníček.

V souvislosti s případnými novými úvěry vedení města zmiňuje například chystanou revitalizaci a rekonstrukci prostoru chrudimského přednádraží.

„V případě nástupního terminálu bychom měli dostupné dobré dotační podmínky v rámci podpory projektů metropolitní oblasti, ale zatím není zřejmé, zda tu půjde o průběžné financování, nebo zda by dotace byla poplacena až po ukončení stavby. Při průběžném financování by šlo vše zvládnout v rámci rozpočtu. Pokud by však k profinancování došlo až na konci, tak by město, při nějakých dnes předpokládaných 60 milionech korun, volilo cestu předfinancování za pomoci úvěru. Po následném obdržení dotace by šlo vše vyřešit vratkou nebo sjednáním levnějšího úvěru, s čímž už také máme svoje zkušenosti,“ vysvětluje chrudimský starosta.

Město už v rámci rozpočtového opatření přesunulo půl milionu korun na pořízení projektové dokumentace k prostoru přednádraží.

„Projektování běží v několika stupních. První projekt je pro územní řízení, ten už máme. Druhým stupněm je projektová dokumentace pro stavební řízení a stavební povolen. Třetí stupeň pak představuje projektování vlastní realizace,“ uzavřel starosta Petr Řezníček.

Vedení města nyní předpokládá, že samotná revitalizace a rekonstrukce přednádraží by mohla být zahájena někdy v září příštího roku.

Sjednání nových úvěrů by přicházelo v úvahu také při realizaci dalších záměrů chrudimské radnice. Může jít například o chystanou výstavbu zbrusu nové sportovní haly na břehu Chrudimky nebo o revitalizaci a úpravu zanedbaného říčního náhonu v parku Střelnice. Mezi dalšími projekty lze jmenovat například rekonstrukce škol a jejich odborných učeben.