Podpora dárcovství krve je i důležitou součástí činnosti Oblastního spolku ČČK v Chrudimi, který uspořádal na přelomu listopadu a prosince slavnostní odpoledne pro dárce krve.

Z rukou předsedy oblastního spolku ČČK Vratislava Příhody a ředitelky úřadu oblastního spolku Moniky Suché převzalo Zlatou plaketu MUDr. Janského 31 dobrovolných dárců krve za 40 bezpříspěvkových odběrů krve nebo krevní plazmy a Stříbrnou plaketu MUDr. Janského 30 dobrovolných dárců krve za 20 odběrů krve. Předání tohoto významného ocenění proběhlo ve Velkém sále Chrudimského muzea, jeho součástí bylo kulturní vystoupení pěveckého souboru Klíčenky pod vedením Ivy Malinové a vzácného hosta, zpěvačky Moniky Maškové.

Předseda Vratislav Příhoda nakonec poděkoval všem dárcům jménem pacientů, kteří krev potřebují: “Vývoj medicíny jde rychle kupředu, máme nové léky, přístroje, operační postupy, materiály, ale krev hraje v současné medicíně stále nezastupitelnou a rostoucí roli, protože ji neumíme uměle vyrobit. Je třeba například při těžkých úrazech, řadě operací, k léčbě otrav a k výrobě některých léků. Cením si lidí, kteří druhému věnují nejcennější tekutinu jednoduchým a bezbolestným způsobem a často si ani sami neuvědomují, že tím mohou někomu zachránit život.“

Paní Suchá pozvala všechny zúčastněné na 2. reprezentační ples Českého červeného kříže, který se bude konat 21. ledna v prostorách Chrudimského muzea.

Oblastní spolek ČČK Chrudim v roce 2011 celkem předal 61 zlatých, 72 stříbrných, a 106 bronzových plaket dárcům z Chrudimi a okolí. V Pardubickém kraji také oceňují dárce oblastní spolky ČČK v Pardubicích, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Velké poděkování patří Pardubickému kraji za finanční podporu určenou na podporu dárcovství krve a oceňování dárců.

Udělovaná vyznamenání Českým červeným křížem:

10 odběrů - Bronzová medaile MUDr. Jana Janského
20 odběrů - Stříbrná medaile MUDr. Jana Janského
40 odběrů - Zlatá medaile MUDr. Jana Janského
80 odběrů - Zlatý kříž ČČK 3. třídy
120 odběrů - Zlatý kříž ČČK 2. třídy
160 odběrů - Zlatý kříž ČČK 1. třídy.

Vratislav Příhoda, předseda OS ČČK Chrudim