Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. To je hlavní cíl podzimní akce pro seniory, kterou pod názvem Rotopedtours a Pěškotours již sedm let organizuje občanské sdružení Národní síť podpory zdraví. I letos jízdou na rotopedu nebo pěší chůzí přivítali senioři z celé republiky podzim a dokázali, že věk ani zdravotní stav nerozhoduje, když chce člověk něco udělat pro své zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládl a každý metr byl úspěchem!

Účastníků přibývá

Letošního 7. ročníku se účastnil rekordní počet 74 domovů pro seniory, denních stacionářů nebo seniorských klubů z celé ČR, jež doplnilo i několik jednotlivě přihlášených seniorů. Původní zaměření akce, jízda na rotopedu a sčítání v říjnu ujetých metrů a kilometrů, bylo již v roce 2010 rozšířeno o aktivní chůzi pro ty, kdo nevlastní rotoped či nezvládají jízdu na kole. Bylo to dobré rozhodnutí se ukázalo jako velmi dobré, vždyť letos poprvé účastníci víc kilometrů (57 726,8) než jich ujeli na rotopedu (28 581,8 .

„Cílem je povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, zvýšení jejich sebejistoty i obecná podpora zdraví," uvedla předsedkyně Národní sítě podpory zdraví Kateřina Janovská, která projekt organizuje. „Chceme upevnit a rozšířit vědomí, že s přibývajícími léty aktivní život nekončí a přitažlivou formou starším a starým lidem nabídnout akci, která podněcuje k celoročnímu pohybu," dodala hlavní organizátorka Marcela Mathesová.

Budou pilně trénovat

Každý rok organizátoři zdůrazňují, že nejde o rekordy, ale o radost z pohybu a z pozitivních zážitků při společných setkáních. Přesto byl letošek v každém ohledu rekordní. Zapojilo se nejvíc seniorských zařízení (74), účastníci ujeli a ušli nejvíce metrů a kilometrů v historii pořádání projektu. Počet dam a pánů, kteří celý říjen šlapali na rotopedech nebo chodili pěšky, byl rovněž nejvyšší: v roce 2011 to bylo 1160 účastníků, v roce 2012 se zapojilo 1405 osob, letos to bylo 1778 osob ve věku mezi 60 a 100 lety.

Před třemi roky si účastníci poprvé stanovili cíl společně objet a obejít planetu po rovníku. Vždy to dokázali, ale teď se opravdu překonali, protože rovník „obešli a objeli" více než dvakrát! Všichni společně ušli a ujeli 86 308,6 kilometrů. To je na jednoho účastníka v průměru 48,5 kilometrů za měsíc, což často nezvládnou ani mnohem mladší a zdravější lidé. Akce neměla soutěžní charakter, vždyť pro někoho, kdo potřebuje k pohybu chodítko nebo berle, je zdolání několika metrů stejný výkon jako pro jiného několik kilometrů. Každý účastník je tedy vítězem. Mnozí poté už nyní potvrdili zájem na účasti v příštím roce a slíbili, že budou poctivě trénovat.

Při slavnostním vyhlášení výsledků v Lůžkovém a sociálním centru pro seniory byly účastníkům předány mimo jiné diplomy a dárek v podobě filmů na DVD a orientálních hudebních nástrojů.

Akci se konala díky finanční podpoře Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci a projekt získal také podporu z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví. Velký dík patří pracovníkům zařízení pro seniory, kteří celý měsíc podporovali obyvatele domovů a pilně sčítali jednotlivé výkony.

Lenka Líbalová