Ředitel Domova na hradě Rychmburk Jakub Vávra nedávno v rozhovoru pro Skutečské noviny popsal probíhající změny. „Dlouhodobým záměrem je přejít z ústavního na komunitní způsob poskytování sociálních služeb. Což znamená, že by lidé s hendikepem neměli žít odděleně v ústavech, ale měli by být vystaveni radostem, strastem a nárokům běžného života a pouze v těch oblastech, kde to sami nezvládají, využívat pomoc sociálních služeb," řekl Jakub Vávra a nastínil i metody a možnosti, jak toho docílit.

Do těchto plánů zapadá například výstavba dalšího ubytovacího objektu v obci Předhradí nebo zajištění bytových potřeb jiných klientů ve Skutči. I v těchto nových domovech bude o klienty samozřejmě v potřebné a dostatečné míře postaráno, avšak budou zde zároveň vedeni k vyšší samostatnosti a soběstačnosti.

Nastavený trend deinstitucionalizace potvrdil také Jiří Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Ten ostatně připomněl, že stejný proces probíhá ve všech pobytových službách zřizovaných krajem. „Jako příklad lze uvést fungující domky patřící pod Domov sociálních služeb Slatiňany, které dnes najdeme například i v Presech nebo v Zaječicích," sdělil radní.

S odchodem klientů žijících na hradě Rychmburk se nepočítá ze dne na den, proces by měl zřejmě trvat nejméně tři roky. Po jejich odstěhování a nahrazení ústavní péče životem klientů v komunitě bude nutné vyřešit další využití středověké památky, která stojí na svém místě již od první čtvrtiny 14. století.

EXPOZICE I BYDLENÍ?

V hradu se stále bydlí a v minulosti zde došlo k několika rekonstrukcím, takže nyní se Rychmburk nachází v dobrém technickém stavu. „Skýtá tak velký potenciál třeba pro využití v rámci cestovního ruchu. Představujeme si víceúčelovější využití, kdy by mohly být prohlídky expozic kombinovány například s možnostmi ubytování i s využitím některých prostor ze strany obce," naznačuje Pavel Šotola.

„O tom všem ale budeme určitě jednat jak s obcí, tak i s městem Skuteč, protože nejde o záležitost jednoho místa, ale spíše o záležitost regionu," doplnil radní Pavel Šotola.