Pracovní komise složená z představitelů kraje, zástupců obce, místní akční skupiny a památkářů řeší jeho další využití.

Pro obyvatele hradu je změna zřetelným přínosem, byť na ně v nových domcích a bytech čeká nejen pohodlnější, ale i samostatnější život.

„Už dnes je mimo hrad ubytováno 23 klientů. Třináct jich žije ve Skutči v bytech chráněného bydlení a deset jich obývá ve stejném městě dvě společné domácnosti. Dalších deset lůžek se nachází v bytech integračního centra v blízkosti hradu. Jde o garsonky vybavené sociálním zázemím a kuchyňkou,“ uvádí ředitel Domova na hradě Rychmburk Jakub Vávra.

Zvládnou toho víc

Ředitel připouští, že někteří klienti se zprvu stěhování báli. Brzy si však na změnu zvykli a podle Jakuba Vávry teď žijí mnohem bohatším životem. „Dřív byli zcela závislí na ústavní péči, čímž jakoby trochu ztráceli samotný smysl života. Když se pak dostali do situace, že se zčásti začali starat sami o sebe, že si třeba vaří, pečují o svoji domácnost a vyvíjejí i nějaké zájmové či pracovní aktivity, neboť někteří jsou i zaměstnaní, tak jim začal život dávat větší smysl. Samozřejmě, v nějaké míře potřebují naši pomoc a podporu stále, ale jsou mnohdy o dost schopnější, než jsme si kdy pomysleli,“ dodal ředitel.

Hrad čeká proměna

Komise složená z představitelů kraje, obce, místní akční skupiny a památkářů, mezitím řeší příští využití hradu. Své diplomové práce na toto téma představily dvě čerstvé architekty Dominika Dašková a Barbora Cahová, absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze, se kterou Pardubický kraj spolupracuje.

„Obě jsme navrhovaly využití hradu jako multifunkční stavby, i když každá to pojala trochu jinak. Na hradě by neměl chybět prohlídkový okruh, který ukáže konstrukce, které se nově odkryjí od nánosů minulých let, měl by tu být prostor pro společensko – kulturní funkci, místo na výstavy i dlouhodobé expozice a samozřejmě nesmí chybět sociální a hygienické zázemí,“ říká první z nich.

Obě architektky do hradu umístily i kavárnu, byt pro správce, infocentrum a několik apartmánů. Veřejnosti jsou v současnosti přístupné gotické sklepy, kde se nachází výstava o historii hradu.