Našlo něco, co vás po zisku druhého mandátu přece jen překvapilo?

O překvapení bych nemluvil, ale hned se musely řešit například personální otázky na odboru výstavby, nebo u naší městské policie.

O co u té policie šlo? Museli jste snad někoho propustit?

Naopak. V posledním zhruba roce a půl nám někteří strážníci sami odešli. My jsme totiž při jejich odměňování vázáni tabulkami, zatímco soukromý sektor jim bez problémů nabídne víc. A to na těch pracovních pozicích, kde nejsou víkendové a sváteční služby a kde trvá směna pouhých osm hodin.

Kolik teď vlastně máte strážníků?

V základním stavu máme pět strážníků, přičemž jeden nám odešel a další muž se ještě na odchod chystá. Musíme se tím vypořádat, neboť s městskou policií počítáme i do budoucna.

V souvislosti s tím, co jste právě řekl, ale zřejmě nemůžete uvažovat o jejím dalším posílení. Už dnes přitom strážníci neslouží nepřetržitě.

S tímto počtem strážníků jsme schopni pokrýt podle aktuální potřeby zhruba 14 hodin denně. Tak tomu bude i v dalším období.

Hotel Bohemia zůstává zavřený.
Hotel se nedočkal, město nechce riskovat

Pojďme od každodenních starostí k dlouhodobějším úkolům. Které to jsou?

Finančně nejvýznamnější investici teď představuje rekonstrukce technologie na zimním stadionu za zhruba 26 milionů korun. Právě v tomto týdnu vypisujeme výběrové řízení. S realizací počítáme zhruba od konce května do září, kdy by měl být zahájen nejprve zkušební a poté i plný provoz.

V dubnu budeme také vypisovat výběrové řízení na rekonstrukci objektu u hřbitova, kde má vzniknout osm sociálních bytů.

Dále máme informaci, že už je hodnocena naše dotační žádost na přístavbu mateřské školy Poršova. Když bude vyřízena kladně, tak bychom na podzim vypsali výběrové řízení i na tuto investici.

Čekáme také, jak dopadne naše žádost o rekonstrukci budovy Špitálku. Tam by měl v přízemí vzniknout stacionář ve spolupráci se speciální školou a v patře by byla umístěna speciální pedagogická poradna.

Po příjezdu do města jsem neměl kde zaparkovat. Je to náhoda, nebo jde o dlouhodobý problém?

Parkovací místa nám skutečně chybí. Připravujeme proto například projekt pro zřízení parkoviště ve vnitrobloku v ulici Československé armády, kde má jít zhruba o 35 parkovacích míst. Další parkovací místa chceme zřídit na ploše naproti městské knihovně. Tam by se mělo nově parkovat ve dvou úrovních při nájezdu aut z protilehlých směrů.

Co vzdálenější plány? Kde byste rád viděl Skuteč po vypršení vašeho stávajícího mandátu?

Pominu-li rozpracované věci, tak bych chtěl, aby byla připravena dokumentace a alespoň podána nebo i přiklepnuta dotace na zamýšlenou rekonstrukci knihovny. Dnes už její objekt dožívá a nevyhovuje například z hlediska zázemí, vytápění, osvětlení, bezbariérovosti apod. V tomto případě by se bouralo a stavěla by se nová budova.

Požár lesa u Zbyslavce
Hasiči zasahovali u požáru lesa