Opravy kulturního domu mezitím odstartovaly rekonstrukcemi inženýrských sítí a podle starosty města Petra Schejbala čeká budovu například ještě oprava stropů nebo podlah. „Kulturní dům se měl vizuálně vrátit do podoby, v jaké ho pamatuje většina místních lidí, tedy zhruba do druhé poloviny osmdesátých let," uvedl starosta.

Objekt by měl po opravách sloužit nejen k pořádání kulturních akcí, ale nabídl by rovněž nové prostory pro kroužek jógy, pro aktivity školáků a předškoláků nebo pro jiné zájmové a spolkové činnosti.

Jednotlivé etapy oprav město soutěží dílčím způsobem, takzvaně „po řemeslech". „Doufáme, že se celkově vejdeme do pěti milionů korun. Předpokládáme, že bychom první akce ve zrekonstruovaném kulturním domě mohli uspořádat někdy začátkem příštího roku," pokračuje starosta.

Co se týče nevyužitého zámku (na snímku), Hrochovotýnečtí teď provádějí průzkum jeho statiky. Město pak uskuteční na své náklady základní zajištění celého objektu a následně upraví vnitřní prostory pro zamýšlené stěhování knihovny. Ta by měla ve finálním stavu zabírat zhruba jednu třetinu spodního zámeckého patra.

Ve vyšším patře historického objektu by se jednou mohly nacházet učebny hrochovotýnecké základní umělecké školy. „Nahoře jsou pak ještě pokoje, kterými bychom časem chtěli rozšířit ubytovací možnosti pro návštěvníky Hrochova Týnce. To všechno ale bude běh na dlouhou trať," připustil starosta města Petr Schejbal.