Tato nezisková organizace pořádá již počtvrté Knoflíkový týden – sbírkovou akci, která se koná nejen v Chrudimi, ale také v dalších městech. Veřejných sbírek probíhá po celé republice mnoho, ale u té „knoflíkové“ si můžete být jisti, že váš dar pomůže lidem v tomto regionu a nerozptýlí se po celé republice. Za svůj příspěvek můžete získat knoflík pro štěstí. Ty vyrobili klienti Domů na půli cesty. Výtěžek sbírky je určen na pomoc klientům organizace, konkrétně dětem z dětských domovů, obětem domácího násilí, a lidem, kteří prožívají krizové období a potřebují pomoc psychologa, terapeuta, sociální pracovnice nebo právníka. Vše o sbírce a o tom, jak Centrum Pestalozziho pomáhá, naleznete na webových stránkách www.pestalozzi.cz.