Stížnost řešil vrchní strážník chrudimské městské policie Lukáš Dvořák. Probral věc s úředníky správního odboru, ale výsledek asi stěžovatele nepotěší. „Je to stejné, jako když u souseda občas hlasitě štěká pes. Takovou záležitost také nelze posoudit jako rušení nočního klidu," sdělil Lukáš Dvořák.

Vedoucí oddělení přírodního prostředí Kateřina Mrózková dodala, že chov drůbeže neupravuje obecně závazná vyhláška města, a tak není v Chrudimi nijak omezen. Stěžovatel se prý může teoreticky obrátit na Krajskou hygienickou stanici, zda nejde o možné obtěžování hlukem.