„Ohrázkování Labe jsme dělali již někdy před čtyřmi roky a je tak až na malý kousek v Rosicích hotové. To samé platí pro Chrudimku. Protipovodňová opatření město vybudovalo třeba i na Spojilském kanále. Spoustu opatření se podařilo uskutečnit díky projektu Labe – Loučná,“ upozornil náměstek primátora Michal Koláček.

Paradoxně nejvíc tak mohou městu „zatopit“ kanály. „Jako určitou nadstavbu chystáme uskutečnit studii, která zjistí model chování přívalových dešťů na kanalizační síť. Dva roky by mělo probíhat měření, na jehož základě poté uděláme potřebná opatření,“ pravil Koláček.

Deštivé počasí, které zatím symbolizuje letošní jaro, rozvodňuje vodní toky na mnoha místech republiky. V pohotovosti tak musejí zůstávat i Pardubice. „Pokud je vyhlášen nějaký stupeň povodňové aktivity, tak se schází povodňová komise. Jinak stav vodních toků sleduje odbor životního prostředí ve spolupráci s Povodím Labe a Integrovaným záchranným systémem Pardubického kraje,“ vysvětlil náměstek primátora.

Kdyby se náhodou do krajského města opravdu velká voda dostala, je zpracován podrobný protipovodňový plán. „Ten plán je velmi podrobný. Je tam přesný časový harmonogram a rozdělení úkolů, takže by každý přesně věděl, co má udělat,“ sdělil Michal Koláček s tím, že evakuace je až tou nejkrajnější možností.

(dub)