„V Chrudimi a v okolí nám s organizací sbírky pomáhá více než 600 dobrovolníků. Bez jejich pomoci bychom celou akci nedokázali zajistit. Velmi si vážím ochoty tolika lidí věnovat své úsilí a ochotu pomoci dobré věci,“ uvádí ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek.

Skupinky budou procházet celým okresem. Tradice už dlouhá léta trvá v Heřmanově Městci. „Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi,“ řekl organizátor sbírky Marek Výborný.

Rozhovor s Romanem Peškem, ředitelem Farní charity Chrudim

Farní charita Chrudim organizuje v Chrudimi a v okolních obcích Tříkrálovou sbírku v sobotu 5. 1. 2019. Zajímalo by mne, s jakou myšlenkou do letošní sbírky vstupujete…
Koledníci Tříkrálové sbírky přinášejí do každého domu pozdrav s přáním všeho dobrého v roce 2019. Všem, kteří projeví zájem, označí vchod do domu tradičním nápisem či samolepkou K + M + B + 2019 a zazpívají starobylou koledu. Kdo bude chtít, může koledníkům přispět do zabezpečené kasičky Tříkrálové sbírky, ze které budeme financovat služby Farní charity Chrudim.

Zmiňoval jste, že z výtěžku Tříkrálové sbírky bude podpořeny služby, které na Chrudimsku poskytujete. Můžete být konkrétnější?
K našim službám patří zejména ty, které poskytujeme přímo v domácím prostředí. Pomáháme lidem, kterým komplikuje život zdravotní omezení či vysoký věk a kteří chtějí zůstat doma, i když některé činnosti v péči o sebe a o domácnost už nezvládají. Ze sbírky podpoříme pečovatelskou službu a osobní asistenci, služeb ale poskytujeme mnohem víc. Prostředky Tříkrálové sbírky nám tyto služby významným způsobem pomáhají poskytovat. 
Tříkrálová sbírka zároveň pomáhá také na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové, konkrétně na kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

Můžete nám prozradit, jak naši čtenáři poznají koledníky a kolik dobrovolníků se sbírkou pomáhá?Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky a úředně zapečetěné kasičky.
V Chrudimi a v okolí nám s organizací sbírky pomáhá více než 600 dobrovolníků. Bez jejich pomoci bychom celou akci nedokázali zajistit. Velmi si vážím ochoty tolika lidí věnovat své úsilí a ochotu pomoci dobré věci.