V rámci jedné z nich nechá opravit chodník v ulici Obce Ležáků. Opravu za zhruba 600 tisíc korun tu provede firma Š&T stavební Chrudim. Druhou schválenou investiční zakázkou je úprava a doplnění veřejného osvětlení v Zahradní ulici. V tomto případě budou práce ve výši téměř 340 tisíc Kč a vítěznou nabídku přeložila společnost ETS Chrudim. Třetí akci představuje zřízení venkovní rampy pro vozíčkáře v budově ZŠ Husova. Tu bude nakonec realizovat firma KMZ – ocelové konstrukce ze Lhoty u Chroustovic za cenu téměř 373 tisíc korun.

Radní se zabývali také akcemi, které již probíhají. „Bylo třeba reagovat na změny a potřeby, které se objevily v průběhu realizace některých staveb. Řešili jsme to jak navyšováním rozpočtů, tak i schvalováním příslušných dodatků ke smlouvám o dílo,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

K dílčím změnám tak dojde například u opravy markýzy v ulici Čs. partyzánů. Její zhotovitel zde upozornil na možné nevzhledné průhyby původně navrženého polykarbonátu v podhledu, který tak bude na základě doporučení architekta města nově osazen bezpečnostním sklem s bílou fólií. Změny museli radní řešit dále například u probíhající rekonstrukce budovy MŠ Víta Nejedlého nebo opravy fasády a oken na budově Muzea.