„Na podzim pracuji také 
o svátcích či o víkendech. Přitom většinu kontrol by bylo možné provést hned po skončení topné sezony," řekl kominík Jiří Zamastil z Dašic. Ale v létě bývá v této profesi klid, kolotoč začne
s podzimem. „Lidé jsou zodpovědní tak půl na půl," uvedl kominík z Dašic. Někdo si hlídá, aby měl každý rok doklad o kontrole komínu, jiný zavolá, až když se vyskytne nějaký problém.

OD KOMÍNU CHYTIL DŮM

Každoročně hasiči likvidují v celé republice desítky požárů způsobených od spotřebičů paliv, kouřovodů nebo komínů. Během loňské topné sezony, tedy od října 2015 do dubna 2016, došlo 
v Pardubickém kraji k 23 požárům způsobených komíny.

Například 22. ledna tohoto roku vyjížděly před druhou ráno jednotky hasičů do Horního Bradla, kde se vznítily saze v komíně. Následně se plameny rozšířily na střechu rodinného domu a dvě přilehlé stodoly. Škoda byla vyčíslena na milion korun. Hasičům se podařilo uchránit majetek ve výši jednoho milionu.

„Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v ko-míně, špatné spáry v komíně a nedostatečná vzdálenost hořlavých konstrukcí
a materiálů od pláště komínového tělesa," poznamenala tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

„Nevyčištěný komín může za většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech," dodala.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. U toho bývá problémem špatná instalace topidla, jeho nesprávné umístění nebo celkově špatný technický stav.

ČISTIT I TŘIKRÁT

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je: 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.

„Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami. Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík," dodává Vendula Horáková. (lv, pro)