S novým nařízením vlády, které začne platit hned 1. ledna příštího roku a týká se podmínek požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, si zatím mnozí lidé nevědí rady.

„Nás se to netýká, my máme plynové topení. K nám vůbec kominík nechodí už řadu let, ten bývalý bohužel zemřel,“ tak zněly většinou odpovědi na otázku, jak si lidé poradí s některými novinkami kolem údržby komínů.

Jenže v případě plynového topení musejí majitelé rodinných či bytových domů, chat či chalup musejí komíny čistit. A že by k vám nikdo vůbec nepřišel? Mohli byste na to doplatit, pokud u vás začne hořet. „Nikdo by kontroly neměl podceňovat. Vždyť jen loni hasiči Královéhradeckého kraje likvidovali třicet požárů. Mezi nejčastějšími příčinami požárů komínů bylo zažehnutí sazí, dále se jednalo o špatné spáry v komíně, zazděný či přizděný trám, ale také o nevhodnou konstrukci komínů a odvod spalin,“ řekla nám mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Žahourková. Podle ní v letošním topném období hasiči kraje likvidovali šestnáct požáru tohoto typu. „Nejčastější příčinou opět bylo zahoření sazí v komíně. Přitom škody na majetku letos přesáhly jeden milion korun,“ dodala Žahourková.

Nová pravidla

ČIŠTĚNÍ: každý majitel s topidlem o výkonu do 50 kW si ho může udělat sám. Nařízení vlády zní: musí to být třikrát ročně.

KONTROLA SPALINOVE CESTY:
musí provádět osoba odborně způsobilá. Kontrola musí být jednou ročně.

Čistit se bude méně, odborník na kontroly

Co se tedy od příštího roku mění? Především se proti minulosti snižuje počet povinných kontrol. Například u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW se dosud vyžadovalo šest kontrol ročně, podle nového nařízení si lidé mohou komíny vyčistit sami.

„Pokud jde o celoroční provoz, měli by si zajistit čištění třikrát ročně, pokud o sezonní alespoň dvakrát ročně – před a po sezoně,“ radí cechmistr Společenstva kominíků ČR Královéhradeckého krajeVlastimil Tříska.

Doporučuje, aby si lidé vedli provozní deník, kde by bylo minimálně datum, kdy komín čistili. Budou tak mít v ruce doklad, že se o komín opravdu starali. V případě plynového topení budou provozovatelé povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. „Jednoznačně u pevných paliv i plynu platí, že jednou ročně si lidé objednají odborníka, který má živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Ten zajistí revizi, zkontroluje, zda je vše v pořádku,“ doplňuje Tříska.

„U plynového topení by možná bylo jednodušší, kdyby rodiny spojily revizi odborníka se samotným čištěním, protože málokdo má doma potřebné věci k čištění,“ ještě nabízí jednu z možností Tříska.

Majitelům hrozí značná pokuta


Samotní kominíci si často stěžují, že lidé o čištění komínů nemají z devadesáti procent zájem, berou čištění na lehkou váhu. Myslí si, že když se zatím nic nestalo, nemůže se stát nic ani v budoucnosti. „No, je to jako se vším v životě. Po městě také můžete jet stopadesátikilometrovou rychlostí a spoléhat na to, že se vás nic nestane,“ řekl s nadsázkou cechmistr Společenstva komeníků ČR Královéhradeckého kraje Vlastimil Tříska.

Navíc by si každý měl uvědomit, že nic není zadarmo. Tomu, kdo si revizi nezajistí a vyhoří mu kvůli závadám na komínu rodinný nebo bytový dům, nově hrozí až pětadvacetitisícová pokuta. Počítat by měli majitelé také s tím, že když jsou pojištěni a hasiči zjistí jako příčinu požáru závadu komína například vznícení sazí), budou mít s pojistnou událostí také problémy.

Potvrzení o revizi  si schovejte

Zatím kominík při čistění vystavil jen potvrzení. Od příštího roku novinkou je, že po kontrole od odborníka dostanete zprávu o kontrole. „Jednu kopii si nechává kominík, druhou dává zákazníkovi, kterého kontroloval. Slouží k tomu formulář, který je součástí nového předpisu. Pochopitelně je zpráva podrobnější než dosud platné potvrzení. Mělo by tu být uvedeno, jaký je stav spalinové cesty. Musí se tam objevit i případné závady podle závažnosti a neměl by zákonitě chybět ani termín, do kdy mají být závady odstraněny,“ připomněl Vlastimil Tříska.

Připustil, že jeho cechu od příštího roku přibude práce. Ale jak dodal, ti, kteří se o komíny starají, neměli by mít žádný problém sehnat kominíka na kontrolu.

Kontroly hasičů


Hasičský záchranný sbor „Královéhradeckého kraje provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Jako v minulosti u nich budeme kontrolovat platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu,“ uvedla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Žahourková. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly běžných občanů. Ale v případě požáru komínového tělesa může vyšetřovatel zjišťovat, v jakém stavu je majitel nemovitosti udržoval.

Kdo revize zajišťuje, v jakých případech:

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je zároveň: revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

Revize spalinové cesty provádí odborník v těchto případech:

a/před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína,
b/ při změně druhu paliva připojeného na spotřebič,
c/ před výměnou nebo novou inastalací paliv,
d/ při komínovém požáru,
e/ při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin.