Kronikáři Ivanu Bergmannovi komise vytýká, že chybí v kronice tři kapitoly, sedm kapitol je zpracováno v nedostatečném rozsahu a některé jsou naopak rozsahově zbytečně předimenzovány. „Celkově je kronikářský zápis zpracován asi ze čtyřiceti procent,“ uvádí v zápise chrudimský radní Pavel Kobetič, který letopisecké komisi předsedá.

Komise tedy zápis za rok 2006 předložený kronikářem města Ivanem Bergmannem neschvaluje a vrací jej k doplnění.

Kronikář Ivan Bergmann z funkce odchází, ukončení činnosti už vzala na vědomí rada města. „Má k tomu osobní důvody,“ prohlásil na tiskové konferenci starosta města Jan Čechlovský.