JAK SI VEDOU LÍDŘI KOMUNÁLNÍCH VOLEB V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH NA CHRUDIMSKU VE ČTENÁŘSKÝCH ANKETÁCH DENÍKU "VOLBY NANEČISTO"?


PODÍVEJTE SE ZDE


Ke Kulatému stolu Chrudimského deníku jsme pozvali všechny lídry kandidujících stran a uskupení v okresním městě.

Všichni na dotazy redakce odpověděli.

Jejich názory vám právě teď předkládáme, abyste měli o trochu jasnější hlavu, až vyrazíte v pátek 15. října nebo v sobotu 16. října rozhodnout o tom, koho posadíte do křesel na radnici.

Úsudek o jednotlivých stranách a jejich lídrech si udělejte sami.

Při hlasování přejeme šťastnou ruku.

UPOZORNĚNÍ REDAKCE: ODPOVĚDI KANDIDÁTŮ JSOU PŘETISKOVÁNY ZCELA BEZ REDAKČNÍCH ÚPRAV ČI KOREKTUR!

Otázky, na které lídři odpovídají:

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?
2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?
3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?
4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?
5. Máte své motto pro starostovskou funkci?
6. Ke komu vzhlížíte coby politik?
7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?
8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

UPOZORNĚNÍ REDAKCE: ODPOVĚDI KANDIDÁTŮ JSOU PŘETISKOVÁNY ZCELA BEZ REDAKČNÍCH ÚPRAV ČI KOREKTUR!

Mgr. Karel Mňuk (Suverenita)

Proč kandidujete v Chrudimi?

Chrudim je pro mne srdeční záležitost,neboť v nedalekých Medlešicích prakticky nepřetržitě od narození žiji a i když jsem devět let strávil v Praze, jakmile se naskytla příležitost vrátil jsem se zpět.

Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil?

Největší bolestí města je doprava respektive stavba obchvatu města.To co místní obyvatelé a řidiči zažívají prakticky každý den je opravdu nezáviděníhodné.

Po vítězných volbách jste starostou, co uděláte po nástupu do funkce jako první?

Pozval bych současného starostu Mgr. Jana Čechlovského a jeho realizační tým na jednání u kulatého stolu.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty,že jste spokojen?

Být spokojen je velice relativní pojem.Dle mého názoru starosta by neměl být nikdy úplně spokojen, neboť vždy vyvstane nějaký další problém, který bude potřeba řešit.Já bych byl spokojen, kdyby se alespoň započalo s výstavbou již zmiňovaného obchvatu.

Máte své motto pro starostovskou funkci?

Dostát svému slovu, což je ostatně i mým životním mottem.

Ke komu vzhlížíte coby politik?

K bývalému německému kancléři Helmutu Kohlovi, který díky svému postoji přesvědčil ostatní,že zvolená cesta je správná.

Váš oblíbený film ,kniha,muzika?

Můj oblíbený film je „S tebou mě baví svět“ od režisérky Marie Poledňákové, kniha „Vše co potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce“ od Roberta Fulghuma a hudba?Jelikož s „klasickou“ hudbou jsem díky mému povolání prakticky v každodenním styku, tak rád relaxuji u odlišného žánru-Metallica, Nightwish atd…

Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

Rád pracuji na zahradě, projedu se na bruslích, na kole, na motorce.Ale vzhledem k tomu, že jsem se nedávno stal šťastným otcem, budu se snažit svůj volný čas trávit pokud možno co nejvíce se svoji rodinou.

Roman Málek (Koal. pro Chrudim)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?
Nejsem naplavenina. V Chrudimi žiji celý život a to již 29 let. Znám tedy svoje město, mám tu řadu přátel. V minulosti jsem pro obyvatele města dělal řadu aktivit (Bambiriáda, cyklovýlety) a nyní zase jiné věci z funkce místostarosty. Neměnil jsem si měsíc před volbami bydliště jako lídr Chrudimské volby Josef Štěpánek, kterému jeho uskupení zajistilo i byt na Balustrádě a chce ho využívat jen pro svůj byznys.

2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?

Doprava. Obchvat je na dobré cestě, možná by bylo dobré se teď zamyslet i nad parkováním a cyklodopravou. Dále to bude naplánování investic do budoucna a zaměření se na obnovu sportovišť a sídlišť. U sídlišť bych volil ale jinou cestu. Nejprve setkání s občany, kde by si řekli svoje vize. Následně předání vizí architektům. Nyní architekti nakreslí a pak se jde projednávat.

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?

Poděkuji voličům za důvěru a ihned začnu pracovat. Nejprve naprosto omezím městského architekta a jeho podivné propojenosti na architektonické firmy. Následně bych chtěl se zabývat rozpočtem na rok 2011. Nechám zpracovat audit na Muzeum barokních soch – díky aktivitám galeristy Luboše Jelínka se tato stavba prodražila a město za ni zaplatí o cca 20 milionů více a ze svého a ještě zřejmě vrátí část dotace.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?

Nikdy. Vždy je možné něco zlepšovat. Pouze nové vize a cíle mě posouvají dál. Člověk, který prohlásí, že už je spokojený, by měl odejít. Tím umožní další rozvoj. V minulosti jsem to udělal například u Koalice nevládek Pardubicka, kterou jsem pomohl vybudovat. A dnes je z ní ve své oblasti prestižní organizace s řadou mezinárodních a evropských projektů.

5. Máte své motto pro starostovskou funkci?

Není jen pro funkci starosty, ale pro můj život. Řekl ho jeden manažer, který se uprostřed výuky na VŠ rozhodl skočit a druhý den si otevřel firmu. A velmi úspěšnou. „Kdo chce, hledá si způsob, kdo nechce, hledá si důvod.“

6. Ke komu vzhlížíte coby politik?

K Nejvyššímu.

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?

Oblíbený film Vrchní, prchni!, oblíbený seriál Cobra 11, hudba různá..

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

Zálib mám hodně. Spoustu času trávím s přáteli. Velmi rád mám přírodu, ale zároveň i tuningová auta. Velmi rád jezdím na akce o kterých se dozvím na portálu www.signaly.cz. Poslední dobou se rád podívám i do zahraničí, kde mohu sbírat inspirace a zároveň si říci: U nás doma je hezky a mnoho lidí si to neuvědomuje.

Mgr. Josef Štěpánek (Volba pro město)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?

Chrudim mám velmi rád a za 21 let co jsem v Chrudimi se cítím být s městem bytostně spojen. Mám zde spoustu známých, přátel i kamarádů.

2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?

Jednoznačně je to doprava a to nejenom stále diskutovaný obchvat, ale i, a to především, doprava uvnitř města. Dále je to samozřejmě parkování nejenom v centru, ale i v sídlištích a spousta a spousta dalších větších či menších bolístek, které jsem připraven řešit.

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?

Velmi rychle začnu realizovat projekty slíbené ve volební kampani.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?

Pokud můj nástupce jednou prohlásí, že může navázat na moji práci

5. Máte své motto pro starostovskou funkci?

Starosta má lidi spojovat a ne rozdělovat

6. Ke komu vzhlížíte coby politik?

Pokud bych to měl hodnotit jako politik tak v politice nemám žádný vzor.

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?

Staré české filmy a pohádky, čtu hodně a různé žánry, poslouchám jakoukoli dobrou muziku.

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

Dříve to byl sport (atletika – hod kladivem), z toho 25 let vrcholový, nyní bych nejraději odpočíval, ale nějak mi to nevychází.

Ing. Jaroslav Trávníček (ČSSD)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?

Odpověď by mohla být jednoduchá – protože tu mám trvalé bydliště. Je však ještě spousta důvodů, proč kandiduji. Alespoň vyjmenuji některé. Neřadím je podle důležitosti. Mí předci v dlouhé řadě pocházeli z Chrudimě a to mě zavazuje. V komunální politice v Chrudimi se angažuji již 18 let, v době mého působení na radnici nedošlo k žádným tzv. kauzám, a na to bych chtěl navázat. Jsem patriotem tohoto hezkého a kulturního města.

2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil?

Bolestí Chrudimě je více, tou největší je neexistence obchvatu. Začal bych znovu tam, kde jsem začínal jako místostarosta. Je to již téměř deset let, ale tehdy jsem zařídil jednání všech důležitých osobností ke schválení investičního záměru na obchvat Chrudimě a na rozjezd jeho projekční přípravy vč. části obchvatu kolem Slatiňan. Nyní, kdy zbývá jen a jen stavět, i přes různé sliby musíme intenzivně vytvářet tlak na tento prioritní zájem města.

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte jako první?

Je zapotřebí se podívat na ekonomiku města. Jednak příští období nebude jednoduché z hlediska zdrojů příjmů ale také proto, že město se v minulých obdobích „rozjelo“ v oblasti výdajů a závazky se musí plnit. Bude to znamenat každou korunu „obrátit dvakrát“, než ji vydáme, a naopak neprodávat majetek pod cenou tak, aby nabyvatel profitoval z naší neschopnosti nebo až hlouposti.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojen?

V této práci člověk nemůže být spokojen nikdy. Snad při jednorázových situacích, jako např. při příležitosti otevírání obchvatu města, při získání velkého a významného investora do průmyslové zóny, ale také při pocitu, že občané oceňují práci vedení města, ať už se jedná o investici ke zlepšení života nebo vzhledu města nebo úspěšnou kulturní či sportovní akci. Je zapotřebí si vážit všeho, čím je město Chrudim ve světě nebo v republice známé, a všech, kteří za tím vším jsou.

5. Máte své motto pro starostovskou funkci?

Řídit město je poslání, služba svým občanům. Kdo se na tuto cestu dá, musí si být vědom odpovědnosti, kterou na sebe bere s touto funkcí. Mým cílem je otevřená radnice. Tím myslím zveřejňování podrobných informací o hlasování členů zastupitelstva, zápisů z jednání rady města včetně konkrétních údajů o hlasování radních, rozšíření městského zpravodaje o názory občanů a také pravidelná setkání s občany ze všech částí města k řešení jejich problémů.

6. Ke komu vzhlížíte coby politik?

K Mahátma Gándímu. Líbí se mi jeho výrok: „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?

Pokud se kultury týče, mám raději divadlo než film. Asi proto, že divák je v divadle více vtažen do děje, bezprostředněji reaguje a je v kontaktu s herci. Rád čtu knihy o historii. V Hádankách naší minulostí od Jiřího Bílka si uvědomíte, že vše, co se dnes odehrává a co prožíváme, se již v minulosti objevilo. Dobré i špatné, nic nového v našich krajích. V autě si rád přehrávám country, jindy si rád poslechnu vážnou hudbu.

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

Ještě před rokem jsem byl rád v přírodě jako aktivní příznivec rybáření. Letos se více věnuji rodině, zvláště pak nejmladší vnučce. Mám ji na rozdíl od dalších vnoučat velice blízko. Také mne lákají české nebo slovenské hory a kulturní památky. Rád fotografuji přírodu, památky, dění kolem sebe.

Eduard Beránek (Svobodní)

1. Poněvadž žiji v Chrudimi od počátku své profesní cesty a setkal jsem se tu s mnoha sympatickými, vzdělanými a pracovitými lidmi, obětavými a přiměřeně skromnými. Nejen pro ně nabízím svou kandidaturu do čela místní samosprávy.

2. Stavba obchvatu města se dá z úrovně komunální ovlivňovat jen nepřímo, leč tvorba územního plánu, sestavení vyrovnaného obecního rozpočtu či zvýšení počtu vhodných parkovacích míst je v rukou zastupitelstva a starosty.

3. Kdyby se tak stalo, pak s náležitou obezřetností převezmu funkci od odstupujícího starosty s nadějí, že z radničních skříní nevypadne příliš mnoho kostlivců, rozdělím sféry odpovědnosti mezi sebe a oba místostarosty a podrobně se seznámím s pracemi na rozpočtu města pro příští rok a se stavem tvorby územního plánu.

4. Že jsem spokojený, bych nikdy neprohlásil, ale jisté zadostiučinění a uspokojení bych zcela jistě pociťoval, kdyby město na konci příštího volebního období hospodařilo bez dluhů a s vyrovnaným rozpočtem.

5. Motto etické je od Plinia Mladšího : „Je třeba dávat přednost obecným zájmům před osobními, trvalým před pomíjivými.“ Motto praktické cituje Iana Fleminga a Allana J. D. Taylora : „Nedovolte, aby to, co nedokážete, bránilo tomu, co dokážete.“

6. Z českých politiků k JUDr. Aloisi Rašínovi, osobnosti od mládí statečné a urputně odhodlané měnit své myšlenky ve skutky, mezi zahraničními politiky mám vzor v generálu Charlesi de Gaullovi pro jeho lidské, vojenské i politické postoje a názory.

7. Oblíbil jsem si ironické Macharovy a milostné Puškinovy verše, nedostižného a nedoceňovaného tvůrce psychologické prózy Jaroslava Havlíčka, opakovaně se bavím u Fričových a Žákových filmů se studentskou tematikou z konce 30. let, rád poslouchám Bécaudovy šansony, ostravskou mluvou interpretované písně Pavla Dobeše, z artificiální hudby obdivuji violové party českého klasicismu.

8. Většinou jej nemám nazbyt, ale s chutí vytrvalostně pobíhám, jezdím na horském kole a čtu spíše kratší literární útvary psané řečí nevázanou i vázanou.

Eduard Beránek, vzdělání vysokoškolské (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu), povolání ředitel Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, ženatý, Strana svobodných občanů

Vladislava Michalová (TOP09)

Proč kandidujete právě v Chrudimi?
Samozřejmě proto, že zde žiji. Jsem od narození hrdý chrudimák. Neumím si představit, že bych žila v jiném městě. Mám tu rodiče, rodinu, přátele. Práci, kterou mám ráda. Díky ní jsem v denním kontaktu s množstvím lidí a právě jejich náměty mohou být důležitým zdrojem informací, které bych jako zastupitel mohla uvést v život.

Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?
Žádný problém našich občanů není malý a málokterý je neřešitelný. Ale pokud se ptáte přímo- pak tedy malá transparentnost rozhodování zastupitelstva města a to hlavně v oblasti veřejných zakázek a jejich následných realizací. A samozřejmě zabránit centralizaci zdravotní péče do krajského města. Zachovat rozsah a kvalitu péče v Chrudimské nemocnici je neméně důležitá priorita.

Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?
Budu prosazovat zeštíhlení aparátu Chrudimské radnice. Pokud máme být dobrými hospodáři, musíme jít příkladem. Nestačí zrušit jednu přepážku na okresním úřadě. Musíme jít dál. Peníze ušetřené za plat jednoho místostarosty lze využít účelněji. Budeme-li se totiž držet tradice- může mít naše radnice po letošních komunálních volbách místostarostů třeba hned pět .

V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?
Když by se mé svědomí na konci volebního období nemuselo bát jakékoliv otevřené konfrontace a diskuze s občany. Skončit za hradbou nedotknutelnosti a moci, to bych považovala za osobní prohru.


Máte své motto pro starostovskou funkci?
Budeme hledat kompromisy….Víc než si myslíte
Mám zato, že ženský prvek do politiky patří. Hledání kompromisů je pro ženy nejtypičtější vlastností už po tisíce let. A práce starosty je o kompromisech. Nelze tvrdošíjně trvat na své pravdě a nepřihlédnout k názoru ostatních

Ke komu vzhlížíte coby politik?
Jako členka výkonného výboru TOP09 mám možnost osobně se potkávat s panem Schwarzenbergem. Vážím si ho pro jeho lidské kvality a stálost názorů. Pana Kalouska si cením jako odborníka. Obdivuji rozsah jeho znalostí a erudovanost jeho práce.

Váš oblíbený film, kniha, muzika?
Film E.Kusturici Černá kočka, bílý kocour a drama J.Medema Sex a Lucía Hudba Vše co mě naplňuje klidem Mám ráda chansony, reggae. Z domácí tvorby S.Tobias,Z.Navarová a H.Hegerová.Pan Hapka a Horáček samozřejmě. Když světová pak tedy Buena Vista Social Club či Bob Marley,Edit Piaf Kniha Mistr a Markétka M.Bulgakova Tady upozornění- je návyková-vysoce návyková

Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Samozřejmě volné chvíle s rodinou jsou tou největší odměnou.Utíkám do ticha a samoty-jako protiváha hektickým pracovním dnům. Takže chataření. Trochu nad vším jsou mlhavá brzká rána na Vysočině. A s nimi jen já a můj Nikon. Připadám si trochu jako střelec, který sklidní svou mysl i tepovou frekvenci…tak nějak to mám já.. s okem na hledáčku fotoaparátu..Klid na duši.

Mgr. Petr Řezníček (SNK ED)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi? Protože v tomto městě žiji více jek 58 let, je to můj domov, chci pro ni a její občany pracovat.


2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)? Doprava tranzitní- problém neexistujícího obchvatu , ale i stacionární - hlavně ve velkých sídlištích chybí možnosti parkování.K tomu druhému schází trošku víc pochopení od bydlících, kteří příliš nefandí podzemnímu parkování, které podle mého názoru je jediným možným řešením.Dále doplnění v sociálním systému péče domov pro seniory

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první? Převezmu oficiálně vedení města od odstupujícího starosty a dokončím práci na ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2011.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)? Takový okamžik snad u starosty ani nemůže nastat. Po každém splněném přání se objevují nové potřeby města. Pokud dojde ke spokojenosti na straně starosty města,tak se určitě nedostaví úplná spokojenost všech občanů, které zastupuje. Jeho role spolu s ostatními zastupiteli spočívá v zmenšování procenta nespokojených občanů města, ke kterému má vztah poznamenaný léty života v něm a prací pro jeho rozkvět v jakékoliv pozici.

5. Máte své motto pro starostovskou funkci? Politika pro mne není nástroj moci, ale možnost jak potřebným pomoci.

6. Ke komu vzhlížíte coby politik? V rodinném životě určitě k rodičům, kteří mě vedli k pracovitosti a čestnosti, ochotě pomáhat potřebným. V politice k prezidentu T.G.Masarykovi, který tyto vlastnosti reprezentoval i v politice

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika? Film Náš dědek Josef, I.Stone : Žízeň po životě ( o mém oblíbeném malíři V.van Ghogovi,) Muzika,B.Smetana,W.A.Mozart, The Beatles, v české produkci Petr i Pavel Novák

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas? Divadlo, koncerty, sport- dobrovolný trenér(léta u mládeže)ledního hokeje,cestování po České republice -nejraději na kole, lyže ( běžky i sjezdové), numismatika, práce na rodinném domku

Pavel Štěpánek (Česká pirátská str.)

Proč kandidujete právě v Chrudimi?
V Chrudimi jsem se narodil a nyní zde žiji. Je to překrásné město s dobrým duchem a specifickou atmosférou. Přesto je stále co posouvat kupředu a vylepšovat a to je důvod naší, tak trochu demonstrativní, kandidátky.

Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?
Palčivou bolestí Chrudimi je určitě její dopravní situace. Toto město zoufale potřebuje obchvat, jehož výstavba je pro nás prioritou číslo 1. Smutné je i vědomí nepříliš bohatého kulturního života tohoto města a proto bychom rádi přiložili obklad v podobě podpory a vytvoření komplexnější a rozmanitější nabídky kulturních akcí. Zároveň bychom rádi vytvořili síť cyklistických stezek i jiné možnosti volnočasového vyžití mladé generace Chrudimáků.

Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?
To je pro mě v tuto chvíli velice abstraktní otázka . Nicméně jednou z prvních věcí o kterou bych se zasadil, by bylo naprosté zprůhlednění a zpřístupnění veškerého toku peněz z i do obecní pokladny.

V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?
V okamžiku prokazatelného růstu životní úrovně v našem měste, citelného snížení nezaměstnanosti a kulturního oživení. Podle mě by však starosta, stejně jako celé zastupitelstvo, nikdy nemělo být úplně spokojeno, protože vždycky je se kam posouvat a co zlepšovat. Utváření tohoto města je proces, který se ovšem netýká pouze těchto činitelů, ale každého z nás občanů.

Máte své motto pro starostovskou funkci?
Nemám

Ke komu vzhlížíte coby politik?
Z českých je to asi pan Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel, ze světových Mahátma Gándhí, J. F. Kenedy nebo Jean Monnet. Všichni byli u zrodu něčeho nového, odvážného a vizionářského.

Váš oblíbený film, kniha, muzika?
Mám rád filmy Quentina Tarantina (Pulph Fiction), staré nezávislé filmy ze Států (Easy Rider), ale dobrých filmů je skutečně mnoho. Rád se podívám i na dokumenty, snad kromě válečných. V knihách vyhledávám poslední dobou filosifii, možná trochu dekadence ale i duchovno. Zrovna dočítám trilogii Hovory s Bohem. Co se týká hudby, oceňuji především její originalitu. Poslouchám od, chilloutů, reggae, ska, psy rock až po elektroniku, především IDM a psytrance.

Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Na všech možných kulturních akcích, s přáteli, s knihou, na kole, na snowboardu, v přírodě, na cestách, na jachtě… zkrátka vyjádřením lásky k životu

PhDr. Jolana Matějková (SPOZ)

ad 1/ Žiji tady více jak 25 let , Chrudim je můj domov a záleží mi na jejím rozvoji

ad 2/ Jednou z největších bolestí Chrudimi je nadměrná, město zatěžující doprava, jejímž řešením bude pouze obchvat města nebo alespoň zredukování průjezdu nákladní dopravy městem. Problémů, je pochopitelně, mnohem víc.

ad3/ Pozvala bych občany na Den otevřených dveří

ad4/ V okamžiku, kdy bych věděla, že to, co jsem spoluobčanům slíbila, bylo splněno a já se všem mohu podívat zpříma do očí

ad5/ Dohody se dodržují a sliby plní

ad6/ k Miloši Zemanovi

ad7/ Zvětšenina, Jitro kouzelníků, blues, soul, klasická hudba

ad8/ Procházkami přírodou

Ing. Martin Pilař (ODS)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?

V Chrudimi jsem se narodil, v Chrudimi žiji a Chrudim mám rád.

2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?

Věcí k řešení je mnoho a dát přednost jedné je těžké. Určitě musí chrudimská nemocnice poskytovat současný rozsah péče. Obchvat města snad vyléčí pan ministr dopravy, pokud ne, budeme muset volat o pomoc, abychom pacienta zachránili.

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?

Pozvu svého předchůdce a popovídáme si.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?

V žádném. Spokojený starosta nemá obci co dát a měl by se věnovat něčemu jinému.

5. Máte své motto pro starostovskou funkci?

"To nejde" používej co nejméně.

6. Ke komu vzhlížíte coby politik?

Alois Rašín, Winston Spencer Churchill.

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?

Pulp Fiction, Nepokojná léta od Petera Englunda, Metallica.

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?

S rodinou, knihou, přáteli.

František Pilný (Věci veřejné)

Proč kandidujete právě v Chrudimi?
V Chrudimi jsem se narodil a žiji zde celý svůj život. Není mi lhostejný další vývoj a fungování města. V současné době nejsem spokojen s některými kroky radnice, ani s přístupem některých úředníků k občanům. Je škoda, že je město poškozováno určitou úzkou skupinou lidí. Město neumí čerpat evropské dotace, nepodporuje různé sporty (kromě privilegovaných). Je mi líto, že v uplynulé době nebyl účinně prosazován obchvat města.

Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil?
Za největší bolest považuji absenci obchvatu města a vůbec celkovou koncepci dopravy ve městě. Chrudim se proslavila v rámci celé republiky svou velmi špatnou průjezdností. Tato špatná průjezdnost odrazuje i turisty a nezachrání to ani nyní budované muzeum barokních soch. Nechybí nám jen obchvat Medlešice – Slatiňany (přeložka silnice I/37), ale je též potřeba pracovat na přeložce Bylany – Vestec (silnice I/17), která již je v územním plánu.

Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?
Bude potřeba řešit mnoho věcí souběžně, nelze se soustředit jen na jednu věc. Za priority považuji výše zmíněné dopravní stavby, které je třeba účinně dojednat se státem. Dále je potřeba řešit problémy spojené s výběrovými řízeními, se školením úředníků, s audity a též s prošetřením některých starších kontroverzních kauz. V rámci zdravotnictví bude nutné jednat s krajským úřadem ohledně další budoucnosti naší nemocnice. Bude to hodně práce.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojen?
To je velmi těžká otázka, k ní se váže krásné české přísloví „usnul na vavřínech“. Samozřejmě bych rád prosadil celý náš volební program, rád bych, aby se v Chrudimi každému občanovi žilo lépe, abychom se na sebe vzájemně usmívali. Též by bylo dobré zde potkávat turisty, jezdit do školy bezpečnými školními autobusy. Mít služby, které budou fungovat pro každého občana. Je nutné se zbavit výfukových plynů z tranzitní dopravy, atd.

Máte své motto pro starostovskou funkci?
Nemám rád, různé citáty, motta, za které se někdo schovává z nedostatku svých myšlenek a nápadů. Mám své motto, které mě napadlo a které vychází z toho, jak bych chtěl přistupovat k práci na radnici. Motto zní: Nejsem politik, ale občan. Nemyslím si, že na úrovni městského zastupitele, radního, či starosty by se měla dělat velká politika, ale měla by to být služba pro občany, pro město a každý by tuto službu měl dělat velmi zodpovědně.

Ke komu vzhlížíte coby politik?
Mezi politiky nemám žádné konkrétní vzory, které bych zde uváděl. Samozřejmě se koukám kolem sebe, čtu a zjišťuji, že se mi prolínají názory na některé politiky, zejména z období 20. století – vždy na každém politikovi najdete něco dobrého i špatného. Je proto dobré se poučit a vybírat jen dobré věci pro další práci, i když samozřejmě vím, že to vždy nejde. Snažím se mít reálný pohled na život.

Váš oblíbený film, kniha, muzika?
Velmi rád čtu knihy z naší historie, zejména z té nedávno minulé, dále detektivky a životopisy. Bohužel na čtení mám méně času, než bych si přál. Na televizi se skoro nedívám, kromě zpráv, ale pokud ano, tak rád sleduji komedie, případně zfilmované skutečné příběhy, o kterých si třeba zároveň mohu přečíst i knihu. Z hudby poslouchám zejména Jaromíra Nohavicu, Kabát a další české interprety.

Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Mám rád procházky po lese, různé výlety po krásách naší země, četbu knih. Dost si také odpočinu brouzdáním po internetu, mám několik oblíbených internetových stránek, které pravidelně sleduji. Když jsem rozzlobený, tak štípu dřevo, je to skvělé na uvolnění. Velmi rád sekám trávu a dělám různé práce okolo domu a vůbec vylepšuji mně blízké prostředí.

PaedDr. Ivan Bělohlávek (KSČM)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?
V Chrudimi kandiduji právem podle volebního zákona jako obyvatel města, které mám velice rád a kde společně s dětmi žiji. Dostal jsem důvěru členů základních organizací a OV KSČM v Chrudimi. Jsem přesvědčen o tom, že jsme jako tým jediné skutečné opoziční levicové strany v městském zastupitelstvu vždy plnily, co jsme slíbili voličům a volební program KSČM a naši kandidáti mají důvěru a podporu širokého spektra levicově smýšlejících občanů.

2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?
Obecně existuje shoda na potřebě urychlení výstavby obchvatu města. Když však zkoumáme příčiny, co, proč, kdo, kdy a kde zanedbal a proč chybí peníze, pak příčiny vidíme v nekvalitě systému a vedení, korupčním prostředí, absenci kontrolních mechanizmů a demokratických zásad poměrného zastoupení ve volených orgánech podle výsledků voleb. O transakcích s pozemky a majetkem po „sametu“ ví mnohý z nás i vás své. Náprava poměrů je nezbytná.

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?
Poděkuji odstupujícími starostovi za vše, čím prospěl městu a jeho občanům, volitelům za důvěru a začnu plnit povinnosti starosty ze zákona o obcích. Volba komunistického starosty v Chrudimi pravděpodobně vyvolá v řadách pravicové koalice stav srovnatelný s rojením včel. Požádám Policii ČR o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, protože heslem pravice v minulých volbách bylo:“ Radnice dobrovolně nedáme“.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste spokojen(á)?
V okamžiku, kdy budou spokojeni občané města, zaměstnanci, obec a obecní úřad jako zaměstnavatel a všichni, kdo s městem spolupracují. Myslím, že dnes je nespokojená většina a tento poměr bych rád ve spolupráci zúčastněných obrátil. Volební program KSČM je programem většinového zájmu.

5. Máte své motto pro starostovskou funkci?
Nebát se a nekrást.

6. Ke komu vzhlížíte coby politik?
Lid byl a je zdrojem veškeré moci. J.A.Komenský to vyjádřil slovy : „ Věřím, že vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí“.

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?
Mám rád filmy a knihy s charakterními hrdiny, propagující trvalé hodnoty lidství, lásky k ženě, přírodě, vlasti. Poslouchám klasiku, pop i jazz, rád si zanotuji lidové písničky.

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
V okruhu blízkých lidí, které mám rád, v přírodě a mezi včelami, od kterých by se lidé mohly v mnohém poučit.

Věra Vzientková (DSSS)

# 1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?
Vzhledem k tomu, že se jedná o komunální volby, tak jiná možnost než kandidovat v místě trvalého pobytu ani není.

# 2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?
Největší bolestí je chybějící obchvat a s tím spojená katastrofická dopravní situace. Ovšem tento problém na místní úrovni vyřešit nelze a proto bych se ráda soustředila na zlepšení bezpečnostní situace ve městě.

# 3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako
# první?
Pokusím se prosadit vyhlášku zakazující popíjení alkoholu na vybraných veřejných místech. (parky, okolí nádraží,škol a nákupních center) Což zvýší bezpečnost občanů města a vytlačí z těchto míst různé osoby, obtěžující nebo napadající kolemjdoucí.

# 4. V jakém okamžiku byste prohlásil(a) z pozice starosty/starostky, že jste
# spokojen(á)?
Takový okamžik naštěstí nenastane. Naštěstí proto, že lidská nespokojenost je hnacím motorem k neustálému zlepšování stavu věcí.

# 5. Máte své motto pro starostovskou funkci?
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako nikdo jiný!

# 6. Ke komu vzhlížíte coby politik?
Ze současných politiků je to na domácí scéně Tomáš Vandas a ze zahraniční J.M. Le Pen, za nímž stojí desítky let trpělivé práce, než dokázal s Front National poprvé prorazit a učinit z ní stálou součást francouzské politiky.

# 7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?
Televizi moc nesleduji, snad jedině zpravodajské pořady. Mám ráda filmy , jimž nechybí humor a překvapení. Co se týče knih , tak v poslední době zaplňují mou knihovnu hlavně různé encyklopedie. V hudbě nejsem nijak vyhraněná a poslouchám vše co mi přijde zajímavé.

# 8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Volného času mnoho nemám, neboť často a ráda sportuji, takže pokud nejsem zrovna na tenisových kurtech, v plaveckém bazénu či na zimním stadionu, tak se snažím trávit voný čas s rodinou, přáteli či mými zvířaty.

Ing. Pavel Peroutka (SZ – Chrud. patrioti)

1. Proč kandidujete právě v Chrudimi?
Po pravdě řečeno, tato otázka mě poněkud zaskočila. Místo kde se dá kandidovat, je dáno trvalým bydlištěm. Ale pokud byla otázka myšlena, proč jsem se rozhodl kandidovat, pak příčin je celá řada. Jednou z nich je například snaha něco pozitivně nasměrovat či změnit. A to nelze provádět z tepla domácího křesla, kde se budu rozčilovat nad stavem věcí, nebo formou remcání v místním pohostinství. Je potřeba učinit další krok a to je aktivní účast na chodu města.

2. Jaká je největší bolest okresního města, kterou byste rád vyléčil(a)?
Zde najdou shodu zcela jistě všichni obyvatelé Chrudimi, je to jednoznačně obchvat. Žel, zde něco slibovat je zhola nemožné, nezbývá nám nic jiného, než věřit prohlášení pana ministra Bárty o výstavbě do roku 2013. Přesto bych v tlaku na odpovědné instituce neslevoval.
Jako další bolest ve městě z mého hlediska vidím existenci výherních automatů. Zde je regulace zcela jistě na místě. Je to také jeden z hlavních bodů našeho volebního programu.

3. Po vítězných volbách jste starostou. Co uděláte po nástupu do funkce jako první?
Rád bych se věnoval mně blízkým problémům více do hloubky. Starosta je především manažer, který musí hlavně koordinovat a řídit na základě dodaných informací a vypracovaných zpráv a co je nejdůležitější, musí nést za tato rozhodnutí odpovědnost. Já bych se raději věnoval přesným tématům s blízkým cílem, o které bych se postaral od začátku do konce.

4. V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojen(á)?
Zde je vcelku jednoduchá odpověď, pocit spokojenosti je většinou cestou k blízkému hořkému konci. V historii je až příliš příkladů.

5. Máte své motto pro starostovskou funkci?
Asi jen to,že starosta by se měl chovat jako manažer, kterému byl svěřen podnik. To znamená, že není majitelem, ale měl by se chovat tak, aby majitelé a tedy občané byli s fungováním a výsledky jeho hospodaření spokojeni. Pokud je spokojen jen manažer, pak je něco špatně.

6. Ke komu vzhlížíte coby politik?
Žel, většina našich současných i světových politiků se v mých očích tak zprofanovala, že si z nich asi vzor brát nebudu. Raději bych se obrátil pro vzor na naše meziválečné politiky, spisovatel a novináře. Pro lepší představu je to například: F. Peroutka nebo bratři Čapkové.

7. Váš oblíbený film, kniha, muzika?
V mé pozici to je v současné době zákoník práce a pak i obchodní zákoník. Mít více času, pokračoval bych v četbě knih o historii starých kultur. Nyní ovšem, s ohledem na věk syna, vedou pohádky. Z filmů jsou to přírodopisné a poznávací snímky. Místo hudby mám v přehrávači automobilu permanentně výuku cizích jazyků, čímž spolucestující občas příliš nenadchnu.

8. Jak trávíte nejraději svůj volný čas?
Můj malý synek se postará o většinu mého volného času. Jinak česká klasika, malá chata u řeky, kterou průběžně udržuji. Pak je to ještě elektronika, která je mým velkým koníčkem, tím nemyslím spotřební elektroniku, ale různé aplikace na míru.

SOUČASNÉ SLOŽENÍ CHRUDIMSKÉ RADNICE A ZASTUPITELSTVA:


Jan Čechlovský
starosta

Petr Řezníček
1. místostarosta

Pavel Kobetič
Roman Málek
místostarostové

Luboš Jelínek
Petr Vojtěchovský
Věra Ždímalová
další členové rady města


Zastupitelstvo města:

L. Libý (ODS)
P. Kobetič (ODS)
J. Čechlovský (ODS)
M. Cvrčková (ODS)
M. Pilař (ODS)
I. Pištora (ODS)
P. Vojtěchovský (ODS)

M. Broďák (SNK)
I. Bohatá (SNK)
P. Řezníček (SNK)
V. Ždímalová (SNK)
T. Žídek (SNK)

J. Hradec (Koal. pro CR)
M. Macela (Koal. pro CR)
R. Málek (Koal. pro CR)

O. Kudrnáč (CR volba)
L. Jelínek (CR volba)
K. Thér (CR volba)

E. Beránek (Svobodní)

A. Ptáčková (ČSSD)
J. Půlpán (ČSSD)
M. Tejkl (ČSSD)
J. Trávníček (ČSSD)
T. Vondráček (ČSSD)

F. Balcar (KSČM)
I. Bělohlávek (KSČM)
J. Moučka (KSČM)

Jak jsme v Chrudimi  v komunálních volbách volili před čtyřmi lety?