Nositelem tohoto projektu byla Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech (kraj Vysočina). Partnery projektu byly venkovské komunitní školy z Borů, Kněžic (obě kraj Vysočina), Švihova (Plzeňský kraj), Starého Jičína (Moravskoslezský kraj), Újezdu (Zlínský kraj) a Rosic.

Čtyři prezenční kurzy

V rámci tohoto projektu se konaly v Komunitní škole Rosice čtyři prezenční kurzy.

První kurz „Moje jedinečná obec" byl zaměřen na historii obce Rosice. Cílem bylo aktivně zapojit účastníky jak do přípravy náplně kurzu, tak i do hledání způsobu řešení různých otázek týkajících se zviditelnění obce a její historie.

V kurzu „Buďme zdraví i po padesátce" se účastníci dozvěděli, jak předcházet zdravotním problémům, které přicházejí s věkem a jak je lze úpravou stravy a pravidelným cvičením pozitivně ovlivňovat.

Na třetím kurzu „Využívejme místní produkty" jsme se sešli na statku manželů Lechnýřových v obci Lozice, a to z těch důvodů, že si vystavěli venkovní pec na chleba a kurzisté měli možnost sami si upéct chléb a k tomu využít krásný prostor místní sýrárny pro výrobu sýrů. Kurz probíhal ve dvou pětihodinových blocích, z nichž první byl zaměřen právě na výrobu sýrů a druhý na pečení chleba.

Posledním a v pořadí čtvrtým kurzem bylo téma „Pojďme hrát divadlo na vsi". Na tento kurz jsme si pronajali nově vybudovaný krásný divadelní prostor v partnerské Základní škole Chroustovice. Po celou dobu kurzu „pronásledovala" účastníky kamera a zaznamenávala všechny jejich aktivity. Na závěr si jednotlivé záběry přehrávali, diskutovali o nich a hledali silná a slabá místa.

Během prázdnin měli zájemci možnost studovat dva e-allernigové moduly, a to z domu na PC. První byl zaměřen na základní bohatství venkova „Půda a voda" a druhý, jak se efektivně vzdělávat „Učme se učit se, vyplatí se to!".

Sousedé, pojďme do školy

V rámci projektu se konaly dva festivaly „SOUSEDÉ, POJĎME DO ŠKOLY!". Jeden se konal v Komunitní škole Rosice a druhý v partnerské Komunitní škole Chroustovice. Cílem festivalů bylo seznámit obyvatele s celým projektem a se všemi prezenčními kurzy, které mohou studovat. Zájemci se mohli přihlašovat přímo na festivalech a získat zde potřebné informace o projektu i o způsobu vzdělávání.

Závěrečná akce celého projektu

Závěrečná akce celého projektu „Dny učících se obcí" se bude konat v Rosicích dne 21. září 2013 od 9,00 cca 15,00 hodin.

Program proběhne na několika místech obce:

• Permanent breakfast (připravená snídaně s ochutnávkami z místních zdrojů), ZŠ od 9,00 hodin

• Videoprojekce z proběhlých kurzů, ZŠ od 10,00 hodin průběžně

• Zkouška e-allerningu, ZŠ od 10,00 hodin průběžně

• Soutěžní kvíz o historii obce, Rosice od 11,00 hodin start u křížku Na Sklepích, cíl v MŠ

• Doprovodné aktivity (kuličkiáda, petanque), MŠ od 12,00 hodin

Srdečně zveme nejen občany Rosic, ale i všechny jejich přátele k příjemnému a aktivnímu prožití sobotního dne.

Akce se uskuteční za každého počasí.

Za tým Komunitní školy Rosice, o. s. Ludmila Kociánová, koordinátor