„Bohužel nemáme ve městě žádné sběrné nádoby na kovy (převážně plechovky, víčka od sklenic). V jiných městech mají speciální kontejnery na kov, popřípadě, po dohodě s technickými službami, dávají obyvatelé kovy do kontejnerů na plasty a poté si je technické služby vytřídí,“ přišla s námětem pro radnici města Chrudimačka Michaela Šírková.

Podle ní bývají kovy prakticky jediným odpadem, který jí doma po vytřídění veškerého odpadu zůstává. Poukazuje přitom i na fakt, že do nádob pro plasty lze už teď v Chrudimi vhazovat třeba tetrapakové krabice.

Ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář nicméně vyjmenovává hned několik důvodů, proč městská servisní firma o takovém třídění neuvažuje. 

„Jsou velmi omezené prostorové kapacity k umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad. Způsob svozu plastů neumožňuje přetřídění plastů a kovů, pokud by tyto komodity byly společné, a ani nemáme prostorové kapacity na přetřídění. Dále je ve městě dostatečný počet sběren, které se zabývají výkupem kovů. Nezanedbatelné by také bylo vybírání těchto kontejnerů bezdomovci a s tím související škoda na kontejnerech a nepořádek kolem nich. A co se týká tetrapaků, tak ty je možné umísťovat do kontejnerů na plasty, které pak odvážíme odběratelům k dalšímu třídění a zpracování. Na kontejnerech pro plasty je proto vyobrazení tetrapaků s tím, že je možno je zde odložit,“ vysvětluje Zdeněk Kolář.