Úvodní věta „Technické služby prý nemají žádný problém" je velice zavádějící. Technické služby Hlinsko nemají problém se svozem odpadu a neměly žádný výpadek, tedy moje vyjádření se týkalo technického problému a výpadku ve svozu.

Tak, jak je tomu v jiných městech, i pracovníci Technických služeb Hlinsko v minulosti prováděli běžně svoz na Štědrý den a v ostatní dny svátků. V roce 2016 připadl Štědrý den na sobotu, a tak po mnoha letech byli naši zaměstnanci v tento den u svých rodin. Pokud by připadl Štědrý den na všední den, byl by svoz odpadu prováděn i v tento sváteční den tak, jak tomu bylo v minulých letech. Tedy i Technické služby Hlinsko provádí svoz na Štědrý den.

Dne 26. 12. 2016, kdy většina lidí užívala svátků ve svých rodinách, naši zaměstnanci vyrazili do boje s odpady. Vyjely všechny KUKAvozy po svých svozových trasách, včetně kontejnerových vozidel a byl prováděn odvoz autokontejnerů rozmístěných po sídlišti v Hlinsku.

Je pravdou, že kolem některých autokontejnerů byl nepořádek, ale ne proto, že by byly přeplněné, ale proto, že některým občanům je zatěžko otevřít víko kontejneru a odpad vhodit dovnitř. Od řidičů provádějících svoz autokontejnerů mám informaci, že veškerý odpad, který byl v jejich okolí se vešel dovnitř a naši zaměstnanci okolí autokontejnerů uklidili. Nádoby na SKO (směsný komunální odpad) odpad pobraly. V pondělí 26. prosince byly vyvezeny všechny AVIA autokontejnery na sídlišti v Hlinsku, tedy o šest autokontejnerů více, než je dle harmonogramu. Jednalo se o běžnou praxi, aniž by ze strany Města Hlinska musel být k intenzivnějšímu svozu dán pokyn.

Co se týče zveřejněné fotografie, tyto nádoby jsou v režimu popelnicového svozu KUKAvozy. Druh a počet nádob je zcela na vlastníkovi objektu, v tomto případu společenství vlastníků. Je to tedy stejné, jako u rodinných domů. Udělá si někdo doma nepořádek kolem své popelnice? Pokud mu nestačí jedna, pořídí si další, aby se mu odpad vešel a nepohází odpad kolem popelnice u svého domu.

Na základě článku ze dne 28. prosince proběhlo jednání mezi vedením Hlinska a jednatelem Technických služeb Hlinsko, kde bylo konstatováno, že nedošlo k porušení smluvních vztahů a byla dohodnuta pravidla pro následující období.

Petr Stejskal, jednatel, Technické služby Hlinsko