Nemusí přijít žádná opatření k nápravě

Při projednání výsledků kontroly převzal náměstek hejtmana Roman Línek závěrečnou zprávu. Podle ní nebyly shledány závady či možná rizika a není nutné přijímat žádná opatření k nápravě.

Přezkoumání hospodaření krajů se provádí od samého počátku existence krajů. Tentokrát se na něm podílelo osm kontrolorů a výslednou zprávu předal Romanu Línkovi vedoucí odboru kontroly Ministerstva financí ČR Josef Málek. „S výsledky jsem spokojen, a to i z toho důvodu, že se podařilo velice dobře zvládnout první etapu reformy účetnictví veřejné správy. Cením si výsledku zejména proto, že krajským rozpočtem v kontrolovaném období prošlo osm miliard korun," konstatoval Roman Línek.

Hospodaření kraje zkoumají každý rok

„Každoroční přezkoumání hospodaření ukládá krajům zákon a provádí ho buď auditorské firmy nebo ministerstvo financí. Týká se zejména plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu či na základě mezinárodních smluv, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům obcí, ke státním fondům, stavu pohledávek, a také závazků a účetnictví vedeného územním celkem," sdělila Deníku Zuzana Nováková z Oddělení komunikace kanceláře hejtmana.

(red)