Pokud vodoměr zamrzne, znamená to pro majitele nemovitosti minimálně zbytečné výdaje za jeho výměnu, v horším případě i škody způsobené nekontrolovaným únikem vody. To platí zejména pro rekreační chaty a chalupy, kam majitelé v zimě jezdí jen jednou za čas a problém tak nemusí odhalit včas.

Zákazníky, kterým se zanedbaná péče o vodoměry vymstila, zatím počítá Vodárenská společnost Chrudim na jednotlivce, avšak podle jejích pracovníků se může situace ve dnech následujících po mrazivém víkendu dále zhoršovat. Nasvědčují tomu i zkušenosti vodohospodářů z uplynulých let.

Jen loni vyměňovali 103 zamrzlých vodoměrů. Přitom stačí zařízení včas jednoduchým způsobem zabezpečit. „Doporučujeme pečlivě uzavřít sklepní okna a vodoměrné šachty a vodoměr obalit nepromrzajícím materiálem, například polystyrenem,“ radí vedoucí zákaznického centra Sylva Řezníčková.

Pokud vodoměr přece jen zamrzne, lidé by se jej neměli snažit rozehřát otevřeným ohněm. Žár totiž poškodí plastové části vodoměru a přístroj po takovém zásahu většinou stejně nefunguje. Aby byla vzniklá škoda co nejmenší, je lepší, když se zákazníci co nejdříve obrátí na telefonní číslo 844 114 455.