Část svažité chrudimské ulice Na Kopanici musela být uzavřena kvůli možnému ohrožení chodců padajícím kamením.

Datum opětovného zprovoznění komunikace zatím není známo. Bude záviset na posouzení hrozícího nebezpečí statikem a na následném termínu provedení potřebných zabezpečovacích prací.

„Příčinou uzavírky je havarijní stav opěrné zdi na pozemku v soukromém vlastnictví, z níž přes navazující svažité pozemky padají kameny na komunikaci v ulici Na Kopanici.
Stavební úřad vyzval majitele pozemku ke zjednání nápravy, zároveň kvůli nebezpečí prodlení vyzval město Chrudim jakožto vlastníka navazujících pozemků k bezodkladnému provedení nutných zabezpečovacích prací," vysvětlil mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Uzavřený úsek se nachází mezi dvojicí propojovacích schodišť s ulicí Na Sádkách a po dobu trvání nebezpečí bude pro jistotu oplocen. Práce budou obtížné, protože budou probíhat v silně svažitém terénu a ve špatně přístupném místě.