„Na základě platného územního plánu města Chrudimě nelze tento objekt nyní zbourat. Musela by se provést změna územního plánu a k té v tomto kontextu není ze strany města vůle,“ vysvětluje Thér.

Jak městský architekt podotýká, ani v sídle Pardubického kraje nebyla tato skutečnost známa. Zřejmě o ní nikdo nevěděl. Přitom už před časem krajský úřad zveřejnil, že pokud se nenalezne místo pro vybudování detašovaného pracoviště Regionálního muzea Chrudim, „Kopeček“ bude zbourán a postaví se namísto něj objekt ve tvaru truhly.

Krajský radní Miloslav Macela o nutnosti změny územního plánu nevěděl. „Je to pro mne úplně nová zpráva. Ke „Kopečku“ se chovám především jako zastupitel města Chrudimě, který nechce, aby se tento objekt zboural. Věřím, že dojde k převodu vojenského depa na město a detašované pracoviště muzea se postaví v tomto rozsáhlém areálu,“ vyjadřuje přesvědčení Macela.

Reakce městského architekta Karla Théra:

„V reakci na článek o bourání Kopečku v kontextu paní Parkanové si dovoluji napsat, že na základě platného územního plánu města Chrudimě nelze tento objekt nyní zbourat . Musela by se provést změna územního plánu a k té v tomto kontextu není ze strany města vůle. Jestli se někdo momentálně chce být v prsa, že zachraňuje Kopeček, tak se jen domnívá, ale neví. Ani na kraji netušili.

Na druhou stranu je třeba podotknout, že pokud paní ministrině podpořísvým postojem a postupem možnost výstavby depozitu muzea v depu, pak je tento krok třeba vyzdvihnout. Titulek měl být směřován spíše k tomu, že paní ministrynězachraňuje výstavbu depotu a odborných pracovišť muzea svým vstřícným přístupem vdepu“