Rekonstrukce se má týkat především poškozené střešní krytiny včetně tesařských prvků krovu a poškozeného středověkého kvádrového pískovcového zdiva. Odhad nákladů činí přibližně 41 milionů korun, práce proběhnou v několika etapách. zahájeny budou letos a skončí v roce 2013.

Pro rok 2009 je plánována první etapa rekonstrukce, která by se měla týkat krovů a střešní krytiny. Odhad nákladů na první etapu činí 8 milionů korun. V případě, že Ministerstvo kultury tuto akci podpoří, chtějí zástupci biskupství a arciděkanství jednat se zástupci města Chrudim a Pardubického kraje o spolupráci i finanční podpoře. Informace, zda projekt rekonstrukce kostela získá dotaci ze státního rozpočtu, by měla být známa asi začátkem měsíce března 2009.

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, největší a jedna z nejkrásnějších dominant Chrudimě, je ze 14. století a byl od té doby vícekrát přestavován. Poslední velká úprava kostela proběhla v letech 1857 až 1880 pod vedením městského architekta Františka Schmoranze staršího. Z té doby pochází zejména dvojice novogotických věží a průčelí budovy.