Na náměstí se lidé zastavovali, aby vzdali svou čest mrtvým. Na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie se o tuto formu uctění památky padlých postaral zvoník Tomáš Pavlík. „Výjimečně se zvoní, když se stane občansky nebo církevně významná událost. Naposledy to bylo při volbě současného papeže Františka. K takovémuto výjimečnému zvonění dojde tak jednou do roka, ať už v pozitivním nebo negativním duchu. Jinak je běžné, že se zvon ozve každou neděli při bohoslužbě," řekl Tomáš Pavlík.

Navzdory faktu, že tři padlí vojáci pocházeli z chrudimské posádky, výsadkáři včera pokračovali v naplánovaném cvičení seskoků.

„Každá smrt vždycky ovlivní jak velitele, tak i mužstvo. Většinou to má ten dopad, že lidé se ještě více semknou a nejlepším lékem na to je práce, tedy plnění bojového úkolu. Každý, kdo do toho jde, počítá, že se to může stát. Je vždy na daném člověku a okamžiku, jak jej ta událost zasáhne," poznamenal bývalý velitel praporu Zdeněk Kolář.

Zatímco na kbelském letišti přistával vojenský speciál s ostatky padlých, čehož byl svědkem i starosta Petr Řezníček, brány chrudimských kasáren byly výjimečně otevřené, aby lidé mohli zapálit svíčku u pomníku výsadkářů.

Lukáš Vaníček