Nutnost archeologického výzkumu vyvolal záměr svatyni odvlhčit a odvodnit její základy. „V takovém případě by došlo k narušení předpokládaných archeologických situací, a proto jsme zahájili výzkum,“ řekl vedoucí výzkumu Jan Frolík z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Při odkrývání základů kostela učinili archeologové senzační objev. Odhalili románskou zeď původního kostela z 11. nebo 12. století. V minulosti byl u kostela hřbitov. Dal se tedy očekávat i nález kosterních pozůstatků. „Vykopali jsem pozůstatky 80 nebožtíků. Jejich datování je obtížné, protože u sebe nemají milodary, nicméně se dají zařadit do období od 14. do 18. století,“ uvedl Frolík. „Nebožtíci jsou chudě vybaveni. Našli jsme jen drátěné kostry látkových věnečků, které do hrobu dostávaly mladé dívky. Brigádníci proto čeká odměna za objev hrobu nebo předmětu, který lze datovat do 11. či 12. století,“ řekl Frolík. Pozornost archeologů vzbudil fakt, že řada koster patří dětem. „Na jižní straně jsou téměř výhradně pohřbeny malé děti včetně novorozeňat, což bude zajímavé pro antropology,“ dodal Frolík.

Lukáš Peška