Zatímco s obnovou chrámu na Chlumku pomohly norské fondy a arboretum systematicky rozvíjí státní Hamzova léčebna, hrad je pro malé město relativně velkým soustem. „Renesanční palác je zakonzervovaný, konají se tu často svatby nebo kulturní programy. Řešíme nyní sanaci zdiva v opevnění a vybudování návštěvnického zázemí včetně toalet, zatím jsou na nádvoří jen toi-toiky,“ uvedla starostka Veronika Pešinová.

Pardubický kraj pomáhá jednotlivým projektům pomocí krajských dotačních programů. „Podíleli jsme se například na spolufinancování norských fondů pro opravu národní kulturní památky na Chlumku a na vybudování bezbariérového přístupu k chrámu. Další dotace šly do vodovodů a kanalizací v Luži a také na podporu cestovního ruchu a cykloturistiky v Luži a okolí. Nyní jsme s paní starostkou diskutovali možnosti, jak pomoci městu také v dobudování zázemí hradu,“ konstatoval Roman Línek.