„Neprodáváme stromky z výsadby vzniklé v rámci umělé obnovy porostu. Prodáváme zde pouze jehličnany z přirozené obnovy lesa a také stromky z naší speciální plantáže. Vlastníme totiž i neproduktivní pozemky pod elektrickým vedením, kde nesmí porost přesáhnout třímetrovou výšku a musí se tedy vždy po několika letech prořezávat kvůli drátům vysokého napětí. Právě v těchto místech jsme před osmi lety založili plantáž, kde pěstujeme borovici černou a stříbrné smrčky. Tedy stromky, které jsou pro vánoční užití nejvhodnější," uvedl ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Prodej cenově dostupných stromků z městských lesů pomáhá předcházet i případným krádežím. Proti nim ostatně chrudimští lesníci používají fotopasti nebo speciální páchnoucí nátěry.

„Často přistupujeme i ke stříhání horních větví, aby stromek přestal být pro zloděje atraktivní. Intenzivně hlídáme zejména výsadbu původního druhu jedle bělokoré. Kdysi rozšířený jehličnan je teď totiž ve zdejších lesích zastoupen sotva jedním procentem a my se jej snažíme opět vrátit do přírody ve větším počtu. Myslím, že když někdo takovou jedli uřízne, tak ani nechápe, jak velkou škodu tím vlastně páchá. Pro nás je ale mnohem lepší, když si stejný člověk koupí za nevelké peníze běžný stromek z plantáže," dodal Zdeněk Odvárka.