Pardubický kraj se rozhodl neztratit svoje lékaře. Výsledkem schůzky hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a radní pro zdravotnictví Markéty Tauberové s řediteli krajských nemocnic je dohoda, která by měla podané výpovědi zastavit. Společná dohoda deklaruje, že vzhledem k neúspěchu jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a lékařskými odbory, jehož důsledkem může být ohrožení zdraví obyvatel i ekonomické ztráty nemocnic, předloží lékařům svoji nabídku na zvýšení základních platů.

Na ministerstvo kraj čekat nechce

„Toto opatření jsme přijali i přesto, že nemáme doposud písemně garantovanou kompenzaci ani základních, ministrem však přislíbených, nákladů na platy lékařů,“ uvedl hejtman Radko Martínek.

Zároveň konstatoval, že úhradovou vyhláškou jsou krajské nemocnice výrazně diskriminovány. Ministrův slib, že navýší úhradovou vyhlášku, nepokrývá v krajských nemocnicích na rozdíl od fakultních ani deklarované zvýšení platů. Nemocnice Pardubického kraje letos přišly změnou úhradové vyhlášky o zhruba dvě procenta příjmů, a to i přesto, že se vybrané pojistné zvyšuje.

„Ministrem přislíbený finanční příspěvek, pokud přijde, tak ani nevyrovná odebrané prostředky,“ dodal hejtman. Pardubický kraj bude s Ministerstvem zdravotnictví České republiky jednat o nápravě tohoto stavu.

Lékařští odboráři o krajské nabídce uvažují.

Lékaři: Nabídku kraje zvažujeme

„V této chvíli probíhají jednání s kolegy odboráři v pardubické i dalších krajských nemocnicích. Zatím nemůžeme říci jestli ano, nebo ne i když dohoda nabízená krajem je dobrá,“ uvedl předseda Lékařského odborového klubu Pardubické krajské nemocnice Tomáš Gottvald.

Podle něj krajská dohoda téměř řeší veškeré požadavky, které lékaři měli. Ale jen po finanční stránce.

„Finanční stránka našich požadavků by touto nabídkou byla naplněna. Smlouvě sice zatím chybí potřebné garance toho, že peníze přes nemocnice doputují až k lékařům ale věřím, že i na tom by se s krajem dalo dohodnout. Rozhodně je přístup krajského úřadu o mnoho lepší, než přístup samotného ministerstva a vlády. Bohužel jsme už teď v takové situaci, že většina lékařů nyní už ani neřeší finanční stránku věci jako princip. Lékaři chtěli svým protestem dosáhnout potřebných reforem. Ačkoliv se ze strany Pardubického kraje jedná o velmi vstřícný krok, změnu celého systému po něm žádat nemůžeme. Ta není v jeho silách,“ dodal Gottvald.

Toto opatření bude znamenat, že Pardubická krajská nemocnice bude mzdy za 10 měsíců dotovat ze svých prostředků částkou 8, Orlickoústecká nemocnice 7, Svitavská nemocnice 7,1, Litomyšlská nemocnice 5 a Chrudimská nemocnice 6,7 milionů korun. Tyto částky budou použity na zvýšení základní mzdy lékařů. Krajští ředitelé nemocnic se také zavázali, že všechny lékaře, kteří vezmou zpět výpovědi, přijmou zpět.