Na černé listině se tentokrát objevily školy v Chocni, Přelouči, České Třebové a Lanškrouně. Vedle toho chce kraj sloučit také speciální základní školy v Poličce a nedalekém Bystrém a dvě speciální školy v Pardubicích a při chrudimské nemocnici.

Hodně rušno tak bude v jednacím sále pardubického krajského zastupitelstva 14. dubna, kdy to budou zastupitelé schvalovat.
Krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová argumentuje klesajícím počtem žáků, kdy třídy jsou poloprázdné a současný stav je dlouhodobě neudržitelný. „Na řadě škol dojde k úspoře provozních nákladů, nastane vyšší využitelnost pedagogického sboru a školy budou mít lepší možnost čerpat peníze z EU,“ řekla Pernicová.

Její návrh na sloučení škol krajští radní včera odsouhlasili. Redukce sítě škol je tak dalším pokračováním už dříve vyhlášené „optimalizace středního školství“.

Například v Přelouči se technické učiliště přestěhuje do poloprázdných prostor současného gymnázia a bude na něm snížen počet vyučovaných oborů. Podle Pernicové se tak podaří udržet v Přelouči gymnaziální vzdělávání. A opuštěnou budovu školy ve Vysokém Mýtě choceňské školy cestovního ruchu kraj pro změnu prodá.

Školy v regionu, kterým zvoní umíráček

Splynutí Choceň
Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň
Splynutím škol s oborově podobným zaměřením (OA a veřejná správa či cestovní ruch) dojde k:
• úspoře provozních nákladů (opuštění objektu ve Vysokém Mýtě),
• OA se stane součástí větší školy (nově vzniklé), v budoucnosti by beze změn měla významné ekonomické problémy
• sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru
• možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší

Splynutí Přelouč
Gymnázium, Přelouč, Obránců míru 1025 a Střední odborné učiliště technické, Přelouč, Dukelské náměstí 1513
Splynutím škol dojde k:
• udržení gymnaziálního vzdělání v Přelouči (dnes v útlumu 4leté gymnázium pro nízký počet žáků, v budoucnu obtížně ufinancovatelná malá škola),
• obory na současném SOUT Přelouč jsou z několika oborových skupin, postupné zúžení nabídky,
• úspoře provozních nákladů (opuštění objektu teoretické výuky SOUT)
• sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru
• možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší

Sloučení Česká Třebová
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana,
Česká Třebová, Habrmanova 1540
Sloučením škol s oborově podobným zaměřením (obor Elektrotechnika na obou školách) dojde k:
• zprůhlednění oborové nabídky
• lepšímu využití prostor jednotlivých objektů
• sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru
• možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší

Sloučení Lanškroun
Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun
Sloučením školního statku se Stření zemědělskou školou Lanškroun dojde k:
• efektivnějšímu ekonomickému provozu zajišťujícího žákovskou praxi
• tento model je úspěšný na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim

Sloučení Bystré
Sloučením Speciální základní školy Bystré a Speciální základní školy, Polička vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru i prostor pro výuku,
• možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší,
• získáme prostory pro potřeby SPC (přemístění z areálu plaveckého bazénu),
• prostory Speciální ZŠ Polička by dle vize stávající ředitelky ZŠ speciální Bystré mohly být využity k výstavbě chráněných dílen, nebo prostor pro podporované zaměstnání, a to využitím spolufinancování z fondů EU,
• využití relaxační místnosti pro žáky z Poličky,
• využitím zkušeností stávajícího managementu ZŠ speciální Bystré s čerpáním finančních prostředků z fondů ke zlepšení podmínek pro výuku v objektu Polička s dopadem na celý mikroregion.

Sloučení Základní školy a mateřské školy při nemocnici Chrudim se Speciální mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Pardubice
• zefektivnění sítě škol při zdravotnických zařízeních
• personální zastupitelnost pedagogů ve škole při nemocnici

Vysvětlivky:

Splynutí – obě dvě organizace se ruší a zakládá se jedna nová škola, včetně vyhlášení nového výběrového řízení na ředitele
Sloučení – Jedna ze škol je nástupnická, jeden ředitel zůstává

(Z tiskové zprávy z jednání pondělní Rady Pardubického kraje)