Až 600 korun za každý měsíc bude činit prospěchové stipendium, které mohou získat studenti hlineckého učiliště, které zahájí výuku v nadcházejícím školním roce. Rozhodla o tom rada Pardubického kraje. Stipendijní systém tak umožní žákům prvního ročníku, kteří splní v 1. pololetí podmínky a kritéria pro přiznání stipendií, vyplatit již ve 2. pololetí prospěchová stipendia.

Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání a další obory, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Záměrem rostoucích odměn během studia je udržet žáky v podporovaných oborech.

Zástupci budoucích zaměstnavatelů (mlékáren) navíc avizovali svoji připravenost přispět do stipendijního systému a částky tak ještě navýšit.

„Přestože přihlášky na střední školy již současní deváťáci odeslali, stále ani pro ně ještě není pozdě udělat dobré rozhodnutí a chtít studovat nový obor, který má budoucnost třeba přímo v Hlinsku," řekl starosta města Miroslav Krčil.

Informace o studiu a další podrobnosti získáte na www.gymhlinsko.cz. (bn)