Dále pak podělila po 15 tisících korun jednotky požární ochrany Svazu dobrovolných hasičů obcí Proseč, Skuteč, Budislav, Krouna, Luže, Hlinsko a Chrudim, které byly nasazeny při likvidaci požáru v období od 6. do 18. června letošního roku.

„Jednotky sboru dobrovolných hasičů odvedly kus poctivé práce, proto se rada kraje rozhodla vyčlenit z rozpočtu dar ve výši 15 tisíc korun na pořízení věcných prostředků požární ochrany,“ uvedl náměstek Roman Línek. Náklady související s nasazením sborů byly samozřejmě vyšší a jednotlivé sbory si navíc mohou v souladu s platnými pravidly podat žádost o hrazení části nákladů u příslušného územního odboru HZS Pardubického kraje.

Radní Václav Kroutil, který se účastnil několika jednání přímo v Boru u Skutče od počátku požáru až do jeho úplné likvidace, seznámil Radu Pardubického kraje s úsilím, které musela obec vynaložit. „Jednalo se například o zajištění stravování nasazených profesionálních i dobrovolných hasičů, úklid místních komunikací, zpevnění příjezdových cest k požářišti, dodávku vody z místních vodních zdrojů a obnovu zničené výstroje a výzbroje jednotky sboru dobrovolných hasičů,“ vysvětlil radní pro zemědělství, životní prostředí a venkov. (red)