Cílem soutěže je podle slov jejích pořadatelů: „Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji a podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni.“

Osm architektů a odborníků z oboru stavitelství zvolí jako vítěze jednu přihlášenou stavbu, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu od 1. července 2015 do 30. června 2017. 

VŠICHNI MAJÍ HLAS

Do volby se může zapojit i široká veřejnost, a to prostřednictvím internetového hlasování na stránce stavbaroku.pardubickykraj.cz/anketa

Aktuálně má na Cenu veřejnosti nejlépe našlápnuto rozhledna Milada, která se letos otevřela na hradě Lichnice u Třemošnice. Ostatně, rozhledny dominovaly i předloňskému hlasování, neboť si titul odnesla rozhledna Mariánka v Horní Čermné. 

Stavby bylo možné přihlásit do pěti kategorií:

Obnova nemovitých kulturních památek
Vyhlídka „Milada“ na hradě Lichnice u Třemošnice vznikla na místě bývalé rozhledny, kterou bylo třeba strhnout před dvaceti lety. Otevřená je od letošního dubna. 

Rodinné a bytové domy
Rodinný dům Pelinka v Žamberku vyrostl v letech 2014 až 2016 a vypadá jako krabička od sirek, která se vznáší nad silnicí, opřená o svah. Opírá se o dvojici sloupů ve tvaru písmene V.

Stavby občanské vybavenosti
Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum Natura Park leží v Pardubicích na břehu Chrudimky. Návštěvníky informuje o životním prostředí, ekologii, geologii, živočiších i významných přírodních lokalitách v okolí. 

Dostavba piaristické koleje v Litomyšli je součástí programu Revitalizace zámeckého návrší. Kolej bude sloužit Fakultě restaurování Univerzity Pardubice pro potřeby výuky i ubytování studentů.

Obecní kaple se zvonicí Mladoňovice – Deblov vznikla přestavbou z vyřazení trafostanice v loňském roce. Je zasvěcená andělům a obec ji postavila z veřejné sbírky. 

Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství
Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích přinesla obyvatelům města příjemné místo pro relaxaci ve stínu stromů. 

Obchvat Chrudimi na silnici I/37 v úseku Medlešice měří 5850 metrů a končí na křižovatce se silnicí I/17. 
Obnova mostu ev.č.333-006 v Březích u Přelouče už byla nutná. Původní most měl omezenou zatížitelnost a nebyl v dobrém stavu. 

Oprava silnice III/31514 v lanškrounské ulici T. G. Masaryka skončila loni. Původní stav vozovky kritizovali motoristé. 

Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství
Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA stojí v Pardubicích a tamní pracovníci se v ní mají cítit jako v „dobře zařízením bytě“. 

Stavba úpravny vody v Chocni přinesla také nový vodojem o objemu 616,2 metrů krychlových. 

Novostavba výrobního areálu firmy EWE s.r.o. v Ústí nad Orlicí má kapacitu 180 pracovníků. 

Nová montážní hala TMT spol. s.r.o. v Chrudimi vyrostla na území bývalé továrny na cukr.