Nejvyšší dotace jdou do opravy památek.

„Nyní jsme schválili například dotaci 200 tisíc korun pro opravu střechy na jednom stavení v hlineckém skanzenu Betlém. Zastupitelstvu mimo jiné navrhujme schválit 250 tisíc korun na projektové podklady na konzervaci vnitřního paláce hradu Košumberk a 150 tisíc korun na restaurování zvonu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. 

(tz)