Za krásného slunečného počasí se na okraji Městského parku sešla družstva za základních a speciálních škol ze všech čtyř okresů Pardubického kraje.

Chrudimský okres reprezentovala v kategoriích mladších i starších žáků družstva Základní školy Chrast, v kategorii speciálních škol se svým vrstevníkům představily děti z Chrudimi.

Mladí cyklisté soutěžili nejen v praktické i teoretické části pravidel provozu na pozemních komunikacích, ale také v jízdách zručnosti a ve znalosti zásad poskytování první pomoci.

K celkovým výsledkům krajské soutěže, jejíž vítěz postoupí do celostátního finále, se vrátíme v některém z dalších vydání.