Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek najdete následujících čtrnáct dní na tomto místě.

Odpovídá starosta Seče Marcel Vojtěch:

„Zatím jsem nepostřehl, že by bylo zřízení Pardubického kraje pro naši rekreační oblast zvlášť významným přínosem. Tok všech finančních prostředků je dle mého názoru účelově směřován víc do lokalit s větším počtem voličů, a tím se stává, že mnohdy se zapomíná na místa, která svým významem mohou kraji napomoci k získání nemalých finančních prostředků a celkovému zviditelnění v rámci krajů a celé ČR.

Nehodlám posuzovat kraj v rámci barevnosti koalic, ale přece jen mi schází přednosta okresního úřadu, který nebyl volený z řad občanů, a o to měl větší motivaci zabývat se celým svým regionem do poslední své okrajové vesničky. Chci věřit tomu, že po letošních volbách se nové vedení kraje začne touto problematikou hlouběji zabývat a 4. volební období přinese Pardubickému kraji hodně sluníčka do všech jeho končin.

Jako starosta Seče chci být mezi prvními, který pozve nového hejtmana na svou radnici, abych mu představil naši rekreační oblast, která si právem zaslouží být sluníčkem vyhřívána a je schopna to celému kraji vracet."