Jan Chvojka byl zvolen do krajského zastupitelstva za ČSSD a bude zde nováčkem. Účast v zastupitelském sboru kraje pro něj bude představovat další porci práce vedle výkonu poslanecké funkce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a vedle výkonu funkce zastupitele města Chrudim.

„Já myslím, že práce v parlamentu se s prací pro kraj skloubit dá, neboť koneckonců každý zastupitel kraje, pokud se nestane radním nebo hejtmanem, samozřejmě má ještě nějaké své zaměstnání," uvedl Jan Chvojka. Nevylučuje však, že se vzdá své funkce chrudimského zastupitele. „Nemyslím si, že je vhodné kumulovat příliš mnoho funkcí. Již před volbami jsem řekl, že pokud se stanu krajským zastupitelem, tak jsem schopen funkci zastupitele města opustit," doplnil Jan Chvojka, který se chce při své práci v krajském zastupitelstvu zaměřit především na sociální oblast.

STAROSTA VIDÍ VÝHODY

Starosta města Chrudim Petr Řezníček bude mezi pětačtyřiceti krajskými zastupiteli jením z devíti úspěšných kandidátů, kteří se ucházeli o přízeň voličů na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj.

Petr Řezníček se stává krajským zastupitelem opakovaně a dalo by se říci, že už s železnou pravidelností. Mimo jiné i díky velké podpoře vyjádřené množstvím preferenčních hlasů. V souběhu obou svých nynějších funkcí vidí chrudimský starosta jednoznačnou výhodu.

„Prokázalo se to i v minulém volebním období, například při řešení problematiky centrální sterilizace v Chrudimské nemocnici nebo při výstavbě silničního přivaděče v Dašické ulici," připomněl Petr

Řezníček. V novém volebním období se chce zasadit především o zvýšení tlaku a koordinování společného úsilí města a kraje ohledně dokončení chrudimského silničního obchvatu. Podobně se chce zasadit o brzkou výstavbu rychlostní silnice R 35.

HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ

Někdejší hlinecká starostka Magda Křivanová byla zvolena do zastupitelstva Pardubického kraje na kandidátce ODS.

Působení v krajském zastupitelském sboru pro ní nebude žádnou novinkou.

„V zastupitelstvu kraje jsem působila již v letech 2004 až 2008 a pak také ve volebním období 2008 až 2012. Do minulého zastupitelského sboru jsem ale nekandidovala, neboť jsem při tehdejších volbách přijala kandidaturu do senátu," připomněla Magda Křivanová, která je jinak zaměstnankyní Národního památkového ústavu ČR a pracuje v Souboru lidových staveb Vysočina.

„I vzhledem ke své profesi mám blízko ke kultuře, k cestovnímu ruchu nebo k památkové péči. To jsou tedy, myslím, zároveň témata, ve k nimž se můžu nejlépe vyjadřovat i během své nadcházející práce v krajském zastupitelstvu. Pochopitelně sleduji i oblast školství nebo zdravotnictví a vůbec spíše humanitně zaměřených oborů," vysvětluje Magda Křivanová.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Do lavic krajských zastupitelů usedne také starosta Slatiňan Ivan Jeník, který se ucházel o přízeň voličů v barvách Koalice pro Pardubický kraj. Ani pro něj to přitom nebude premiéra, neboť krajským zastupitelem byl i doposud. Civilním povoláním veterinární lékař tak bude muset nadále skloubit obě své veřejné funkce s výkonem soukromé veterinární praxe ve Slatiňanech.
„Svou budoucí práci v krajském zastupitelstvu bych chtěl v první řadě zaměřit na oblasti životního prostředí a zemědělství," sdělil Ivan Jeník.