Na Krajském úřadě v Pardubicích  se tento týden uskutečnilo pracovní jednání o výsledcích letošního výzkumu tohoto jevu a o možnostech nápravy. Zúčastnil se ho i radní Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

„Výzkum prováděli pracovníci Ústavu experimentální botaniky Akademie věd  ČR. Sledovali kvalitu vody a všech ostatních faktorů, které mají vliv na rozvoj sinic od května do listopadu 2012 spolu s pracovníky Povodí Labe," vysvětlil Václav Kroutil.

Složitý problém

„Jedná se o velmi složitou problematiku, než by se mohlo na první pohled zdát. Neexistuje jednoduchá a rychlá odpověď. Rozvoj vodního květu se stává celosvětovým problémem. Všichni se shodli ve stanovisku, že je nutné se soustředit na omezování přísunu živin, zejména  fosforu do nádrže, a to nejen v bezprostřední blízkosti, ale i v širším povodí nádrže," shrnul dosavadní výsledky vedoucí odboru životního prostředí Josef Hejduk.

Aby bylo možné učinit konkrétnější závěry o výskytu vodního květu, bude nutné ve sledování kvality vody pokračovat i v roce příštím.

„Rozpočtově jsme na toto připraveni," uvedl Václav Kroutil.

To s povděkem přivítali všichni další účastníci jednání. „Vždyť vodní  nádrž Seč historicky byla  jedním z turisticky nejatraktivnějších letovisek, které  leží v chráněné krajinné oblasti. Je také významným zdrojem pitné vody a v neposlední řadě i elektrické energie z přehradních turbín," dodal radní.