Peníze na pořízení silničáři získali díky dobrému hospodaření v loňském roce, kdy z provozních prostředků uspořili přes deset milionů korun.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje za více než deset milionů korun pořídila dva nákladní automobily se sněhovou radlicí, která lze ovšem díky své variabilitě využívat i pro běžnou letní údržbu. Vozidla slouží na cestmistrovství v Hlinsku a v Holicích.

„Tyto dvě „tatrovky" už jsou v plném nasazení. Peníze, které jsme využili na jejich nákup, jsou výsledkem relativně mírné zimy minulého roku a také úsporného hospodaření naší organizace," vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Krajská organizace v roce 2016 hospodařila skutečně zodpovědně a dosáhla vyrovnaného hospodaření. S ročním obratem téměř 878 milionů korun dokázala vygenerovat i mírný zisk.

„Pro nás to byl rok rekordní i z pohledu investic. Z vlastních zdrojů a ze zdrojů Pardubického kraje ´suska´ proinvestovala více než 129 milionů korun, do běžných oprav a dalších provozních záležitostí šlo během uplynulých dvanácti měsíců přibližně 425 milionů korun," připomíná finanční stránku náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš s tím, že se jedná o investice bez započítání dotací Státního fondu dopravní infrastruktury nebo evropských zdrojů.

„Tyto částky jsou víceméně totožné s výší investic a provozních výdajů z let předchozích. Pro rok 2017 zatím odhadujeme částku přibližně pět set milionů korun zahrnující jak provozní, tak investiční výdaje," doplňuje Michal Kortyš. (tz)