Malé ohlédnutíČervenolistý buk ze slatiňanského zámeckého parku se stal nejkrásnějším stromem Chrudimska v roce 2007. Mohutný strom s košatou korunou rostl poblíž tamější sochy koně a byl dominantou parku. Šlo o nejmohutnější červenolistý buk v ČR. Obvod jeho kmene, který se měří ve výšce 130 cm od země, činil rovných 6 metrů. V roce 2012 ale bylo zjištěno, že buk napadla závažná houbová choroba. Buk potom dále chřadl a nakonec musel být loni poražen.

Občanské sdružení Altus vyhlašuje anketu „Nejkrásnější strom Chrudimska". Hledá se náhradník za červenolistý buk lesní ze slatiňanského zámeckého parku, který byl nositelem tohoto titulu až do loňského roku, kdy musel být ze zdravotních důvodů poražen.

Kandidátem může být jakýkoliv strom, který si podle vás zaslouží pozornost. Může jím být, jak strom chráněný, tak nechráněný, který si ochranu zaslouží.

Pokud se rozhodnete nějaký strom přihlásit, je potřeba vědět, kde se nachází (stačí popsat místo, kde roste nebo namalovat jednoduchý plánek), vhodné je změřit obvod jeho kmene ve výšce 130 cm od země (není povinné). Důležitý je důvod, proč si myslíte, že právě vámi navrhovaný strom by měl být nejkrásnějším stromem Chrudimska.

Vámi navržené stromy zveřejníme na kulturním a informačním portálu www.chrudimka.cz, kde již nyní můžete najít řadu zajímavých tipů v seriálu o starých a památných stromech Chrudimska, nominované stromy ale zveřejníme i na webu Chrudimského deníku.

Z došlých návrhů vybere vítěze tříčlenná komise tvořená dendrologem, arboristou a botanikem, která zohlední jednak ohlasy z www.chrudimka.cz, jednak celkový vzhled stromu a jeho zdravotní stav. Chrudimsko je pro tuto anketu vymezeno velmi volně, bez ohledu na administrativní hranice chrudimského okrese.

Své návrhy na Nejkrásnější strom Chrudimska zasílejte na adresu občanského sdružení Altus, Strojařů 1387, 537 01 Chrudim do 15. března 2015. Kromě poštovní adresu je možné použít rovněž e-mail: altus@chrudimka.cz. Anketa se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje.

Naděžda Gutzerová, Občanské sdružení Altus